Shutterstock 653068420
Innovasjon

I Safetec jobber vi aktivt med innovasjon for å øke konkurransedyktighet og effektivitet, både for oss selv og våre kunder

Innovasjon i Safetec består av aktiviteter, initiativer eller tiltak med mål om å:

  • Skape, utvikle eller forbedre våre tjenester med formål om å styrke både vår egen og våre kunders posisjon i eksisterende og nye markeder.
  • Redusere kostnader, forbedre produktivitet og eller kvalitet av våre leveranser, samt sikre at vi arbeider smartere i morgen enn vi gjorde i går.

Innovasjon er fundamentalt for måten vi jobber på, og en viktig del av selskapets kultur. Alle ansatte oppfordres og gjøres i stand til å utforske, foreslå, utvikle og iverksette ideer.

Vår visjon er at alle ideer er like mye verdt og skal utforskes, uavhengig av hvilket nivå i organisasjonen de stammer fra.

Safetecs innovasjonskomité arbeider for å muliggjøre og sikre at selskapet skaper og bringer frem nye ideer gjennom å synliggjøre, tilgjengeliggjøre og utfordre etablerte tanke sett i organisasjonen på alle nivåer.

Komitéen føler opp ideer etter sine 3-trinnsprinsipper som består av å vurdere søknader, følge opp pågående prosjekter og være en aktiv støtte for å sikre at hver idé og prosjektleder har det beste mulige grunnlaget og forutsetninger grunnlaget for å lykkes.

I 2023 ble Safetec Innovation Week arrangert for første gang.

Hydrogen molekyl green

SAFEN

SAFEN står for "Safe Energy Carriers" som er et Joint Industry Project (JIP) initiert og ledet av Safetec. Prosjektet består av en sterk gruppe industripartnere.

Prosjektet har som mål å lukke identifiserte kunnskapshull i forståelsen av feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybarindustrien som involverer hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring

Innovasjonsbilde

Innovasjonsprosjekter

Safetec har flere prosjekter med fokus på videreutvikling og bruk av eksisterende metodikk i både nye og eksisterende bransjer.

Her kan du lese litt om hva vi har gjort for Northern Lights, Ukom og Climate Futures.