Insight hoved 1
Innovasjon

I Safetec jobber vi aktivt med innovasjon for å øke konkurransedyktighet og effektivitet, både for oss selv og våre kunder

Innovation in Safetec is activities, initiatives or measures which:

  • Create, develop or improve our services with the aim to strengthen our (and clients’) position in existing and new markets - aligned with Safetec’s market strategies
  • (may) reduce costs, enhances productivity, improve quality of deliverables, and ensure lean management - working smarter tomorrow than we did yesterday

Innovation is fundamental in the way we work and a part of our company culture and employee mentality. All company and employees are encouraged and empowered to explore, propose, develop and execute ideas.

Insight hoved 1

SAFEN

SAFEN (Safe Energy Carriers) er et Joint Industry Project (JIP) initiert og ledet av Safetec. Prosjektet består av en sterk gruppe industripartnere. Prosjektet har som mål å lukke identifiserte kunnskapskull i forståelsen av feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybarindustrien som involverer hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring

Insight hoved 1

Innovasjonsprosjekter

Safetec har flere prosjekter med fokus på videreutvikling og bruk av eksisterende metodikk i både nye og eksisterende bransjer. Blant annet UKOM, Climate Futures og Northern Lights