Klekken Safetec gathering 2022
Karriere i Safetec

Vår visjon er å sikre liv, helse, miljø og verdier, og vi har stor lidenskap for det vi jobber med. Safetec skal være den ledende leverandøren av tjenester innen risikostyring.

Bærekraftillustrasjon
Bærekraft i Safetec

Vi jobber for å beskytte viktige verdier for våre kunder og for samfunnet som helhet. Bærekraft står sentralt for oss, og for stadig flere av kunder.

Insightsbilde

Cutting-edge data analytics combined with our expertise