Draugen

SAFEN

SAFEN (Safe Energy Carriers) er et Joint Industry Project (JIP) initiert og ledet av Safetec. Prosjektet består av en sterk gruppe industripartnere (Aker Horizons, BW Offshore, DSB, Equinor, Gassco, Gen2 Energy, Origin Energy, Vår Energi og Yara), som bidrar med finansiell støtte, data og erfaringer inn i prosjektet, DSB med en observatørrolle, og konsulentselskapene DNV, Vysus Group, Gexcon og Proactima, som sammen med Safetec utfører arbeidet.

Prosjektet har som mål å lukke identifiserte kunnskapskull i forståelsen av feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybarindustrien som involverer hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring

Evt. mer fritekst.

Test på utlisting av kategori, her nye prosjekter
Kontakt oss om SAFEN

Linda Fløttum
Linda Fløttum

Spesialistrådgiver
linda.flottum@safetec.no