Hydrogen tanks
Referanser

Stolte initiativtakere av SAFEN JIP

SAFEN – Safe Energy Carriers er et Joint Industry Project (JIP) hvor 14 aktører deler erfaringer og samarbeider for å tette kunnskapshull i forståelsen av feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybarindustrien.

Prosjektet ledes av Safetec og utføres i tett samarbeid med konsulentselskapene DNV, Vysus Group, Gexcon og Proactima. Industripartnerne Aker Horizons, BW Offshore, DSB, Equinor, Gassco, Gen2 Energy, Origin Energy, Vår Energi og Yara deltar med finansiell støtte, data og erfaringer inn i prosjektet.

Prosjektet er motivert av mangelen på en kunnskapsbasert og standardisert metodikk for analyse av risiko knyttet til hydrogen-, ammoniakk- og karbonfangst og -lagringsanlegg.

Linda Fløttum

– I dag ser vi en varierende praksis for hvordan risiko analyseres for fornybare anlegg, og dette kan blant annet ha stor påvirkning på anbefalte sikkerhetssoner rundt disse anleggene.

– Linda Fløttum, Safetecs prosjektleder i SAFEN

De overordnede målene i SAFEN er å:

  • Etablere nødvendig kunnskap for utvikling av risikobaserte metoder som skal gi konsistent beslutningsstøtte til kostnadseffektive og sikre designløsninger på tvers av fornybarindustrien som involverer hydrogen, ammoniakk og karbondioksid.
  • Etablere et rammeverk for deling av kunnskap og data som muliggjør kontinuerlig utvikling av beste praksis for sikker design og operasjon av anlegg og teknologi som involverer hydrogen, ammoniakk og karbondioksid.

– SAFEN representerer en spennende mulighet for Safetec til å samarbeide med dyktige industripartnere for å utvikle et felles rammeverktøy for risikostyring av framtidige anlegg for hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring. Den samlede ekspertisen gjør det mulig å legge et solid fundament for en trygg og bærekraftig vekst i fornybarmarkedet, som har lovende framtidsutsikter, sier Stein Eggan, administrerende direktør, Safetec.

Følgende arbeidspakker er utarbeidet for Fase 1 av prosjektet:

  • Arbeidspakke 1 – Detaljert beskrivelse av arbeidsomfang.
  • Arbeidspakke 2 – Samling av statistisk data
  • Arbeidspakke 3 – Feilmodeanalyse
  • Arbeidspakke 4 – Tennmekanismer og -sannsynlighet
  • Arbeidspakke 5 – Metodikk og input til sikkerhetsstandarder

SAFEN Fase 1 hadde offisiell oppstart i mars 2022 og skal etter planen fullføres i juni 2023.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!