Tjenester

Ledelse, organisasjon og sikkerhet

Safetec bistår norske og internasjonale virksomheter i ulike industrier med å forstå sitt eget risikobilde i grensesnittet mennesket, teknologi og organisasjon. Vi tilbyr tverrfaglig kompetanse og har lang erfaring med å kartlegge, analysere og visualisere hvordan ulike faktorer påvirker risikobildet.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø bidrar til sikker og effektiv drift.

Safetec dekker alle behov for støtte innen arbeidsmiljø. Vi bidrar til at de riktige studier og analyser blir gjennomført på riktig tidspunkt i prosjekterings- og driftsfaser.

Kontakt oss om Arbeidsmiljø
Jens C Rolfsen
Jens Christen Rolfsen

Avdelingsleder
jens.christen.rolfsen@safetec.no
+47 73 90 05 00

Eksempler på hva vi gjør:
 • Erfaringsoverføringsstudier
 • Working Environment Risk Assessments (WERA)
 • Working Environment Area Limits and Charts (WEAL/WEAC)
 • Working Environment Design Reviews
 • Ergonomiske oppgaveanalyser
 • Kjemikalierisikoanalyser
 • Arbeidsmiljøinspeksjoner


Human Factors

Forstå menneskelige styrker og svakheter

Safetec har et av Norges største fagmiljøer innen Human Factors, og prosjekter på tvers av industrier og virksomheter. Vi bruker vår kunnskap om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon til å bidra til sikker og effektiv drift. Vi gjennomfører alt fra standardanalyser til skreddersydde utredninger på tvers av fagdisipliner.

Kontakt oss om Human Factors
Bjarte roed
Bjarte Røed

Principal sikkerhetsrådgiver
bjarte.roed@safetec.no

Eksempler på hva vi gjør:
 • Nå-analyser
 • Funksjons- og oppgaveanalyser
 • Utforming av kontrollrom og kontrollsystemer
 • Organisasjons- og bemanningsanalyser
 • HRA (Human Reliability analysis)
 • HF i forbindelse med barrierestyring
 • Crew Resource Management
 • CRIOP

Human and Organisational Performance (HOP)

HOP er en operasjonsfilosofi som bidrar til sikker og effektiv drift.

De siste årene har Human and Organisational Performance (HOP) fått gjennomslag i mange bransjer. HOP er en operasjonsfilosofi som tar utgangspunkt i menneskelige styrker og begrensinger og som er operasjonalisert i et sett prinsipper som legger føringer for sikkerhetsarbeidet.

Kontakt oss om Human and Organisational Performance (HOP)
Sturle Danielsen Tvedt ekspert på gransking og undersøkelser i Safetec.
Sturle Danielsen Tvedt

Sjefrådgiver
sturle.danielsen.tvedt@safetec.no

Safetec er Norges ledende fagmiljø innen HOP og tilbyr:
 • Forankring for toppledelse
 • Introduksjon til HOP
 • Kurs i undersøkelser av hendelser
 • Skreddersydde HOP-program
 • «Ulykkesundersøkelse på forhånd»

Sikkerhets- og sikringskultur

En god sikkerhetskultur er en forutsetning for sikker og effektiv drift.

Sikkerhetskultur/sikringskultur en den delen av organisasjonskulturen som påvirker sikkerhet. Safetec bistår norske og internasjonale virksomheter med å styre sikkerhetskulturen gjennom å forstå og adressere de faktorene som påvirker “slik gjør vi det hos oss”.

Kontakt oss om Sikkerhets- og sikringskultur
Leif inge Sørskår
Leif Inge Sørskår

Principal sikkerhetsrådgiver
leif.inge.sorskar@safetec.no

Vi tilbyr:
 • Bistand til forankring og forståelse
 • Kartlegging ved hjelp av spørreskjema og intervjuer
 • Power BI dashbord som en del av leveransen
 • Veiledning og støtte til utforming av riktige tiltak
 • Ledelsesstøtte, coaching og veiledning

Sikkerhetsrevisjoner

Revisjoner gir gode muligheter for innsikt og læring.

Safetec har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre sikkerhetsrevisjoner. Vi legger vekt på å forstå samspillet mellom tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold, og vet at sikkerhetsrevisjoner er et godt verktøy for å følge opp status på indikatorer og risikopåvirkende faktorer.

Kontakt oss om Sikkerhetsrevisjoner
Jens C Rolfsen
Jens Christen Rolfsen

Avdelingsleder
jens.christen.rolfsen@safetec.no
+47 73 90 05 00

En sikkerhetsrevisjon kan
 • Kartlegge status på risikopåvirkende faktorer
 • Gi tidlige indikasjoner på utfordringer
 • Øke risikobevistheten i organisasjonen
 • Redusere risikoen og øke effektiviteten

Styringssystemer

Safetec bidrar til å sikre samsvar mellom styringssystem og virkelighet.

Et godt styringssystem er en del av grunnmuren for sikker og effektiv drift. Safetec har bred erfaring med å gi råd til virksomheter som ønsker å styrke samsvaret mellom styringssystem og praksis.

Kontakt oss om Styringssystemer
Linda M Pedersen
Linda Martens Pedersen

Spesialistrådgiver
linda.martens.pedersen@safetec.no

Vi tilbyr:
 • GAP-analyser
 • Støtte til implementering av styringssystemer
 • Ekspertbistand ved innkjøp av styringssystemer
 • Erfaringsoverføring på tvers av industrier og virksomheter