risk-management-cropped-custom-2

Risikostyring

Risiko er til stede i enhver prosess eller aktivitet og må bli håndtert.

Beredskap

Virksomheter med risikopotensiale må være forberedt på det uventede.

ConseqRed_bilde2

Investigations_bilde3

Revisjoner og granskning

Hendelser og ulykker vil alltid inneholde et vell av læringsmuligheter.

ReliabAvailab_bilde4

Pålitelighet og tilgjengelighet

For å hindre at en farlig hendelse eskalerer, er det avgjørende å ha på plass sikkerhetssystemer som fungerer ved behov.

Meeting the team of engineers

Ulykkes- forebygging

Store ulykker er alltid et resultat av ulike faktorers komplekse samspill.