Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Safetec samler inn og bruker personopplysninger.

Safetec, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på https://www.safetec.no/ og https://insight.safetec.no/

På bakgrunn av funksjonalitet og brukeropplevelse samler vi inn informasjon fra deg som besøker nettsiden vår. Vi benytter denne informasjonen til å se på bruksmønster for å optimalisere innholdet vårt. For å gjøre dette benytter vi informasjonskapsler på nettsiden vår (se mer informasjon i avsnitt under).

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med bruk av tjenester, for eksempel å søke på stillinger. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Imbera er tjenesteleverandør av https://www.safetec.no/ og Wix er tjenesteleverandør av https://www.insight.safetec.no/. Tjenesteleverandørene bidrar til drift og utvikling av nettstedene. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandørene. Det er kun Safetec og tjenesteleverandørene som har tilgang til opplysningene som samles inn. Egne databehandleravtale mellom Safetec og tjenesteleverandørene regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Safetec samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på https://www.safetec.no/ og https://insight.safetec.no/. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics og Visitor Analytics på våre nettsteder. Informasjonen utleveres ikke fra Safetec til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside for å gi deg bedre tjenester. Ved å benytte nettsidene våre samtykker du til at vi setter disse i din nettleser. De fleste nyere nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du endre innstillinger rett i nettleseren. På Nettvett.no kan du lese om hvordan du kan stille inn nettleseren din for å akseptere eller avvise informasjonskapsler.

Følgende informasjonskapsler brukes på https://www.safetec.no/:

Kilde: WordPress
Formål: En cookie settes av WordPress CMS for å styre hvordan innhold vises, og for å holde rede på de ulike besøkende.

Kilde: Google Analytics
Formål: Gir oss statistikk om hvordan nettstedet brukes og benyttes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon, og sier kun noe om antall besøkende, hvor de kommer fra og hvilke sider som blir besøkt.

Kilde: Wordfence
Formål: Wordfence er en sikkerhetsplugin for WordPress som bidrar til å beskytte nettstedet. Wordfence setter tre informasjonskapsler:

  • Live traffic: Sjekker om brukeren av nettstedet er en bot (robot) eller menneske, identifiserer gjentakende besøkende og viser dette i “Live traffic” feeden i WordPress kontrollpanelet.
  • Country blocking: En informasjonskapsel som kan brukes for å blokkere brukere fra spesifikke land.
  • Session: Hjelper nettstedet å huske om en bruker er logget inn (og bekrefter hvilken brukerrolle de har) for å hinder at man blir blokkert ved et uhell mens man jobber i WordPress kontrollpanelet.

Informasjonskapsler som brukes på https://insight.safetec.no/ er nærmere beskrevet her: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site. I tillegg brukes følgende informasjonskapsel på nettsiden:

Kilde: Visitor Analytics
Formål: Gir oss statistikk om hvordan nettstedet brukes og benyttes til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Informasjonskapslene anonymiserer all informasjon, og sier kun noe om antall besøkende, hvor de kommer fra og hvilke sider som blir besøkt.

Top of Form

Bottom of Form

Send filer

Safetec benytter FileMail.com sin tjeneste for å kunne utveksle større filer sikkert med våre kunder. Betingelser for bruk av tjenesten og informasjon om personvern finnes her: https://www.filemail.com/terms

Jobbsøknad

Safetec benytter CVideo sin jobbportal til rekrutteringsformål. Registrering i databasen er basert på frivillig samtykke. Her brukes informasjonskapsler for å huske dine innstillinger og autentisering, samt statistikk for å forbedre og videreutvikle tjenesten. CVideo behandler kandidatopplysninger på vegne av Safetec og benytter underleverandører som bistår med behandlingen. En databehandleravtale regulerer hvordan personopplysningene skal behandles. Les mer: https://www.cvideo.no/assets/terms/terms-1-no.pdf

Søk på nettsiden

Safetec lagrer ikke informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet på nettsidene våre.

Deling av innhold på https://www.safetec.no/ og https://insight.safetec.no/

Når du deler innhold på nettsidene, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Chat på https://insight.safetec.no/

Chat-funksjonen på https://insight.safetec.no/ gjør det mulig for besøkende å kommunisere med oppnevnte administratorer av siden. Chat-funksjonen inngår som en integrert del av den totale leveransen av på nettsiden. Chat-historikken lagres for dem som har tilgang til siden som administratorer – det er ingen direkte informasjon om hvem som tar kontakt som kan spores utover et generert besøksnummer og det besøkende selv legger inn av informasjon. IP-adresse registreres, men er ikke synlig for Safetec, kun som informasjon om hvorvidt det er en ny eller gjentakende besøkende og type nettleser som benyttes.

Opplysninger om kunder

I forbindelse med kundeforhold er vi pålagt å innhente opplysninger som navn, adresse, organisasjonsnummer og øvrig nødvendig informasjon. Disse opplysningene benytter vi kun for å behandle ditt kundeforhold, gjennom for eksempel å svare på forespørsler, sende tilbud og utføre ordre. Kundeopplysninger registreres i vårt prosjektrom og tilhørende kundedatabase.

Vi tar vare på de opplysningene du gir oss så lenge vårt kundeforhold består. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi også ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig. Dette for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

E-post og telefon

Safetec benytter e-post og telefon for å følge opp kundeforhold, operasjonell virksomhet og i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling registreres og lagres dersom det er nødvendig for å svare ut forespørsler, oppfylle avtaler eller rettslige forpliktelser. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over (se «Opplysninger om kunder»).

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner, men det gjøres ingen systematisk registrering eller opptak av telefonsamtaler. Safetecs medarbeidere er ansvarlig for å slette e-poster som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Spørreundersøkelser

Safetec bruker Netigate til å gjennomføre spørreundersøkelser. Det er kun Safetec og Netigate som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Safetec og Netigate regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. I tilfeller hvor Safetec gjennomfører spørreundersøkelser med behandling av personopplysninger for kunder vil det foreligge behandlingsavtaler med disse. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, hvor lenge dataene oppbevares og andre rettigheter gjennom et informert samtykke. Safetec vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt. Data fra spørreundersøkelser som brukes for fremtidige sammenligninger og forskning vil alltid være anonymisert.

Besøk i Safetecs lokaler og deltakelse på arrangement i vår regi

Liste over kursdeltakere

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om allergier for tilrettelegging lunsj. Sletterutiner for opplysninger i forbindelse med fakturering følger regnskapsloven.

Liste over besøkende

Safetec fører ikke lister over besøkende i våre lokaler. Besøkende vil alltid være i følge med en av Safetecs medarbeidere.

Opplysninger om ansatte

Safetec behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er Safetecs HR Manager som har det daglige ansvaret for dette. Opplysningene hentes fra de ansatte selv og tilgangen til ulike typer opplysninger er begrenset til tjenstlig behov.

Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, og skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til ansattes arbeidsinstruks, tilrettelegging av arbeid, adgangskontroll i kontorlokaler og tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven.

Ansattes kompetanseprofiler kan utleveres til kunder i forbindelse med kundeforhold, og opplysninger om ansattes navn, stilling, og arbeidsområde kan publiseres på Safetecs nettsider når det ivaretar en berettiget interesse. Kompetanseprofiler blir slettet ved utløp av arbeidsforholdet.

Logging i Safetecs fagsystemer

Safetec har alminnelige sikkerhetslogger i sine fagsystemer, og IT Manager har fått delegert ansvaret for dette. Det er de ansattes bruk av fagsystemet som blir registrert her. Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

Det rettslige grunnlaget for slike logger er kravet om logger i personopplysningsforskriftens §§ 2-8 og 2-14, samt personopplysningslovens § 8 f), for å ivareta virksomhetens sikring av andre informasjonsverdier enn personopplysninger.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Safetec har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Safetecs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Safetec ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: post@safetec.no
Telefon: +47 73 90 05 00
Postadresse: Sluppenvegen 6, 7037 Trondheim

Endringer i personvernerklæringen

Det kan forekomme endringer i vår personvernerklæring. Vi oppfordrer interesserte til å jevnlig undersøke vår nettside for endringer. Dato for siste endring er 05.06.2018.