Om oss

Hvem er vi?

Safetec er en ledende leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Vi gjennomfører et bredt spekter av studier og rådgivning innen sikkerhet, security, pålitelighet, og beredskap, der både tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold tas i betraktning. Safetec har levert tjenester til offentlig sektor og til offshore, maritim og landbasert industri over hele verden siden 1984.

Vår visjon

Your innovative and preferred partner for safe and sustainable performance.

Hvem kan vi hjelpe?

All virksomhet er utsatt for en eller annen form for risiko som ikke kan elimineres. Med de riktige grepene kan man likevel ta kontroll over sitt eget risikobilde og sikre at man er beskyttet mot hendelser som kan medføre fare for tap av liv, helse, miljø, omdømme, eller true driftsgrunnlaget økonomisk. Våre tjenester er universelle og vi kan bistå i alle bransjer og virksomheter. Se deg gjerne omkring på nettsiden vår for eksempler på tjenester  eller hvordan vi har bistått i noen forskjellige bransjer .

Bransjer

Kontor

  • Norge (Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund, Svalbard)
  • Sweden (Stockholm)
  • Storbritannia (London, Aberdeen)
  • Australia (Perth, Melbourne)
  • Singapore

 

Integritet – Mot – Entusiasme – Ansvar