Hydrogen molekyl green

Innovationsprojekt inom vätgassäkerhet

Pegasus

Safetec bidrar till ökad säkerhet för norska helikoptrar

NL2

Safetec bidrar till säker och effektiv koldioxidavskiljning och -lagring

Riskplan ill
Karriär i Safetec

Safetec är ett dynamiskt företag i framkant som består av kompetenta människor med en stark passion för sitt arbete.

Safetec är ett ledande och oberoende konsultföretag som erbjuder specialisttjänster inom bland annat riskhantering, miljö, tillgångsförvaltning och optimering.

Bærekraftillustrasjon
Hållbarhet i Safetec

Safetecs hållbarhetsarbete är integrerat i företagets strategi, mål och vision. För Safetec innebär hållbarhet både möjligheter och ansvar.

Insightsbilde

Cutting-edge data analytics combined with our expertise

Sigmund r9 Pe XDC Jy Ew unsplash

Even more cutting-edge data analytics