Tjänster

Konsekvensanalys

Safetec har lång erfarenhet av att genomföra simuleringar samt konsekvensanalys relaterat till brand, explosioner och gasspridning.

Brandmodellering

Varför bör man modellera brandförlopp?

Där det finns brandfarliga gaser eller vätskor finns det risk för antändning och brand. I ett brandscenario utvecklas rök och värme, vilket kan orsaka betydande skador på människor, miljö och materiella tillgångar. Att ha så mycket kunskap som möjligt om effekterna av brand är en viktig del av att vara förberedd på att hantera sådana situationer. Kunskap om möjliga konsekvenser kan användas för att genomföra åtgärder för att begränsa skadan. Safetec kan hjälpa till med att beräkna sannolikheten för att en brand ska inträffa, simulera nivåer och konsekvenser av strålning och rök samt kartlägga hur alternativa scenarier utvecklas över tid.

Programmeringsverktyg som Safetec använder:
  • KFX
  • CFX
  • Phast

Explosionsmodellering

Varför modellera explosionsrisker?

I alla områden med brandfarliga gaser eller aerosoler finns det en risk för explosion om gasen frigörs och antänds. Safetec har många års erfarenhet av avancerad modellering av explosioner. Vi bedömer orsakerna till, och sannolikheten för, en explosion och kan presentera möjliga händelser. Vi använder den bästa tillgängliga programvaran, i kombination med expertbedömningar och detaljerade 3D-modeller av anläggningen, för att ge insikt i vilka konsekvenser en explosion kan få för människor och/eller materiella tillgångar.

Simuleringsverktyget som Safetec använder:

FLACS

Flödes- och spridningsanalyser

Modellering av gas- och vätskeutbredning

Avgaser eller giftiga/brännbara gaser kan utgöra fara för personal, miljö och materiella tillgångar om de sprids till oönskade områden. Vi använder den bästa programvaran i kombination med detaljerade modeller av anläggningen, topografi utomhus, väder- eller ventilationsförhållanden samt ackumulerad kunskap för att ge en tillförlitlig förutsägelse av gasens spridning och utbredning, och tillhörande konsekvenser. Genom att utföra flödes- och spridningsmodellering ser man tydligt spridningen inomhus eller utomhus under olika väderförhållanden. Utbredning av vätska och spridning i vätska kan modelleras på liknande sätt.

Simuleringsverktyg som Safetec använder:
  • FLACS
  • KFX
  • CFX

Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se