Svalbard4
Safetec

Karriär

Safetec växer! Safetec rekryterar kontinuerligt för att säkerställa att vi har kompetens och kapacitet i enlighet med marknadens efterfrågan på våra tjänster.

Safetec är ett dynamiskt företag i framkant som består av kompetenta människor med en stark passion för sitt arbete. Vår vision är att säkra liv, hälsa, miljö och tillgångar och vi strävar efter att vara den ledande leverantören av tjänster inom riskhantering.

Våra tjänster baseras på kombinerad branschkunskap med expertis inom tekniska, mänskliga och organisatoriska faktorer. Vi hjälper våra kunder att förstå den totala riskbilden och dess påverkan på organisationens resultat, som ligger till grund för medveten planering och genomförande av trygga, säkra och effektiva drift- och förändringsprocesser. Vi hjälper våra kunder att gå från efterklokhet till framsynthet.

Anställda

145

Kontor

13

Omsättning

200 000 000 SEK

Hur vi arbetar

Kommunikation är centralt i våra leveranser. Vi tror på nära kommunikation med kunden i alla faser av projektet, från informationsinsamling till processledning, rapportering, kommunikation av resultat och rekommendationer samt vidare uppföljning.

Safetec har ingen separat PR-avdelning. Vår marknadsföring görs primärt av våra konsulter, genom väl utförda leveranser och projekt.

Vi strävar efter att alltid vara i framkant när det gäller kundens behov, regelverk och gällande bestämmelser och sammhällsutvecklingen generellt. Det är de anställda som leder arbetet med utvecklingen av metoder, tjänster och verktyg.

Alla projekt i Safetec genomförs i samarbete inom projektgrupper och vi värdesätter, förbereder och efterfrågar informationsutbyte mellan våra anställda.

Vi värdesätter våra medarbetares kompetens såväl som privatliv och tillåter en hög grad av frihet i arbetet. Vi har ett högt fokus på kvalitet i allt vi gör och ett etablerat kvalitetssäkringssystem för att stödja detta.

Våra medarbetare och deras kompetens är vår mest värdefulla tillgång och vi lägger stor vikt vid deras professionella och personliga utveckling.

Är du våran nästa medarbetare?

Om du tycker att du passar in på våra beskrivningar och känner att Safetec kan vara platsen för dig, skicka gärna en ansökan eller hör av dig för att få veta mer om lediga tjänster inom Safetec.

Safetec erbjuder en bra och flexibel arbetsmiljö, härliga kollegor och ett spännande och meningsfullt arbete. Möjligheter till utveckling och inflytande ges i enlighet med prestation och vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor.


Ta kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se