Workshop i mars 2

SAFEN JIP tar nye steg framover

12.05.2023

Etter et spennende år med produktivt samarbeid går første fasen av SAFEN JIP mot slutten. Et oppfølgingsprosjekt, SAFEN Fase 2, er under planlegging, som åpner opp for nye deltakere.

SAFEN (Safe Energy Carriers) er et Joint Industry Project (JIP) initiert og ledet av Safetec. Projektet består av en sterk gruppe industripartnere (Aker Horizons, BW Offshore, DSB, Equinor, Gassco, Gen2 Energy, Origin Energy, Vår Energi og Yara), som bidrar med finansiell støtte, data og erfaringer inn i prosjektet, DSB med en observatørrolle, og konsulentselskapene DNV, Vysus Group, Gexcon og Proactima, som sammen med Safetec utfører arbeidet.

Prosjektet har som mål å lukke identifiserte kunnskapskull i forståelsen av feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybarindustrien som involverer hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring.

De første delmålene er nådd

– I SAFEN Fase 1 har vi fulført viktige delmål og bevist med de resulterende leveransene at SAFEN er levedyktig, men en enda sterkere innsats er nødvendig for å oppfylle vår visjon for SAFEN på vegne av industrien, sier Ingar Fossan, Innovation manager i Safetec.

I prosjektets første fase har følgende arbeid blitt utført:

 • Samling og analyse av data fra lekkasje- og antenningshendelser.
 • Spesifisering av et format for registrering av hendelsesdata, samt design for en database løsning.
 • Litteraturstudier og følgende systematiske beskrivelser av lekkasjefeilmoder og tennmekanismer.
 • Utvikling av nye modeller for lekkasje- og tenningsfrekvenser.
 • Utvikling av metoder for å estimere sikkerhetssoner for anlegg for hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring.
 • Innspill til sikker design og operasjoner av anlegg for hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring, basert på læring fra aktivitetene over.

Viktigheten av å dele

For å validere modellene i samsvar med faktiske tekniske og operasjonelle egenskaper ved fornybare tekonologianlegg, stoler vi på en felles forståelse av viktigheten med å dele data. Deling flerdobler verdien av et enkelt dataset.

– I SAFEN Fase 2 er vi bestemt på å etablere et felleskap der data deles effektivt til det beste for alle parter. Offshore olje- og gassindustrien brukte mer enn 50 år på å etablere nødvendig data for nøyaktige prediksjoner i kvantitative risikoanalyser som muliggjør kostnadseffektiv beslutningsstøtte. Dette tidsintervallet vil bli forkortet for fornybarindustrien av innsatsen i SAFEN, sier Ingar Fossan.

I neste fase av SAFEN planlegges disse temaene:

 • Samling og analyse av mer lekkasjehendelsesdata for å gi kunnskapsstøtte til modellering av lekkasje og tenning.
 • Etablere en databaseløsning basert på spesifisering utarbeidet i Fase 1. Databasen vil inneholde data innsamlet gjennom prosjektet og det vil bli tilrettelagt for videre innsamling og registrering av data i ettertid av prosjektets slutt.
 • Arbeidsmøter med ekspertgrupper og systematisk analyse av feilmoder og scenarier for å øke forståelsen for feil- og tenningsmekanismer, for eksempel, for lagringsløsninger.
 • Menneskelig pålitelighet og oppgaveanalyse av relevante operasjoner i verdikjeden, for eksempel, fyllings-, bunkrings- og lasteoperasjoner.
 • Eksperimentkampanjer som adresserer tenning av hydrogen for å øke kunnskap om tennmekanismer og -sannsynlighet.
 • Forbedre modeller for lekkasje og tenning utviklet i Fase 1, samt gi veiledning for bruken av disse i risikostyring.
 • Gi innstill til sikker design og operasjon av anlegg for hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring i forsyningskjeden, inkludert fyllings-, bunkrings- og lasteoperasjoner.

Aker Horizons har en målsetning om å være ledende på sikkerhet innen hydrogen- og ammoniakkindustrien. De er en viktig partner i SAFEN.

Geirmund Vislie

For oss er det naturlig å delta aktivt i initiativ for utvikling og deling av sikkerhetsrelatert kunnskap. SAFEN, med sin hensikt om å utvikle et bedre datagrunnlag for risikoanalyse for nye energibærere, passer godt med vår målsetning.

– Geirmund Vislie, Head of Hydrogen and Ammonia Safety i Aker Horizons

SAFEN Fase 2 har planlagt oppstart etter sommeren.

Vi ser etter flere partnere som kan bidra med kunnskap og data, systembeskrivelser og finansiering.


Er du interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!

Linda Fløttum
Linda Fløttum

Spesialistrådgiver
linda.flottum@safetec.no

Ingar Fossan
Ingar Fossan

Innovation and Development Manager
ingar.fossan@safetec.no

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!