Innovasjonsbilde
Innovasjon

I flere prosjekter jobber Safetec med videreutvikling og bruk av eksisterende metodikk i både nye og eksisterende bransjer.

Her er et lite utvalg av prosjektene der Safetec har brukt innovasjon aktivt for å hjelpe kundene med deres utfordringer:

Equinor Northern Lights

Northern Lights

Utvikling av ny teknologi krever gode designprosesser hvor sikkerhet tas høyde for tidlig i prosessen.

Safetec bidrar til sikker og effektiv karbonfangst og – lagring ved å kombinere vår erfaring fra sikkerhetsstudier av landbaserte anlegg og karbonfangst og -lagringsløsninger. Det har vi gjort sammen med KBR for Northern Lights, som er en del av fullskala karbonfangs- og lagringsprosjektet Langskip.

Les om prosjektet her.

Hospital 1

Ukom

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom): Safetec har stått for utvikling og gjennomføring av en serie arbeidsmøter for granskingsmetode og validitet. Praktiske øvelser i bruk av et sosioteknisk systemperspektiv, inkludert SEIPS 3.0-rammeverket, som et utgangspunkt for semi-strukturerte intervjuer. Målet var å etablere en omforent tilnærming til tverrfaglige hendelsesgranskinger, og med det å bidra til læring og forbedret pasientsikkerhet i hele «pasientreisen».

Climate Futures

Climate Futures

Et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som innoverer nye metoder og vurderinger for å møte klimaendringene og fremtidig klimarisiko. Etablerte metoder er ikke nødvendigvis tilpassettil å løse de potensielle risikoer endringen i klimaet medfører, og derfor ble dette forskningsinitiativet etablert.

I Climate Futures er det mange parallelle prosjekter. Safetec jobber med et prosjekt der vi forsøker å koble sammen skipsdata, værdata og ulykkesdata for å si noe om fremtidig endring i risiko grunnet klimaendringer.

Kontakt oss om innovasjonsprosjekter

Ingar Fossan
Ingar Fossan

Innovation and Development Manager
ingar.fossan@safetec.no

Karen Ranestad
Karen Ranestad

Senior sikkerhetsrådgiver
karen.ranestad@safetec.no