Credit Copyright Equinor Northern Lights CO2 permanently stored reservoir 3270904
Referanser

Sikker og effektiv karbonfangst og -lagring

Utvikling av ny teknologi krever gode designprosesser hvor sikkerhet tas høyde for tidlig i prosessen. Safetec bidrar til sikker og effektiv karbonfangst og – lagring ved å kombinere vår erfaring fra sikkerhetsstudier av landbaserte anlegg og karbonfangst og -lagringsløsninger. Det har vi gjort sammen med KBR (Kellogg Brown & Root Limited) for Northern Lights, som er en del av fullskala karbonfangs- og lagringsprosjektet Langskip.

Følgende studier har blitt gjennomført i Northern Lights prosjektet av Safetec:

  • Beredskapsanalyse (Emergency Preparedness Analysis, EPA)
  • Total risikoanalyse inkludert blant annet brann- og eksplosjonsfare knyttet til transformatorer, konsekvensvurdering basert på CDF-modellering (Kameleon FireEx KFX®), skipskollisjon og vurdering av risikoreduserende tiltak
  • Simulering av skipslogistikk ved bruk av skip med ulik kapasitet, ulike lastepunkt, CO2 produksjonsrate, etc. Simuleringene demonstrerer hvilke scenarioer anlegget kan håndtere under gitte betingelser

(Illustrasjon: Go-ahead for the Northern Lights project - Equinor.com)

I denne studien har Safetec bidratt med en ulike studier for sikker og effektivt design. Vi har brukt bredden av studier og våre fageksperter har bidratt på sine fagfelt å kunne komme med best mulig tverrfaglige konklusjoner og anbefalinger. Å jobbe på tvers av fagfelt og avdelinger er slik vi jobber i Safetec, det gir både merverdi til kundene våre og samtidig god utvikling for den enkelte.

– Reidun Kristine Opsahl, avdelingsleder; Pålitelighet og Optimalisering

I dette prosjektet har Safetec bidratt med ulike studier for sikker og effektivt design.

- Å jobbe på tvers av fagfelt, avdelinger og landegrenser er slik vi jobber i Safetec. Denne framgangsmåten gir merverdi til våre kunder samtidig som vi får brynt oss på nye og spennende utfordringer, sier Reidun K. Opsahl i Safetec.

(Illustrasjoner og video: Northern Lights - Equinor)

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet