Safetec bilde47

SAFEN JIP skal presentere på FABIG Technical Meeting

31.08.2023

FABIG og SAFEN Joint Industry Project (JIP) har gått sammen for å samle ledende eksperter på brann- og eksplosjonssikkerhet for et to-dagers møte i London. Vi vil dele den siste utviklingen innen sikkerhetsstyring og risikomodellering i fornybarsektoren som innebærer hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring.

Den første fasen av SAFEN JIP er for tiden under avslutning.

Linda Fløttum og Ingar Fossan i Safetec er begeistret for muligheten til å presentere SAFEN og resultatene til denne forsamlingen. Fløttum er prosjektleder for fase 1 og Fossan er teknisk ansvarlig for prosjektet.

Ledende fageksperter

– Dette FABIG-møtet er unikt på den måten at det samler ledende eksperter på området. Arrangementet gjør det mulig for oss å diskutere arbeidet vi har utført så langt med våre likemenn på den globale scenen. Usikkerheten knyttet til risikomodellering kan ikke undervurderes, og det er viktig at vi bruker tid på å ta i bruk alternative perspektiver og modelleringsstrategier, sier Ingar Fossan i Safetec.

Fossan vil stå på scenen sammen med Linda Fløttum og representanter fra flere andre SAFEN-partnere for å snakke om resultatene og erfaringene fra SAFEN så langt.

– I SAFEN mener vi at deling av data og kunnskap, samt samarbeid på tvers av industrien er avgjørende for å effektivt forbedre sikkerhetsstyringen i fornybarsektoren. I FABIG får vi forsterke dette budskapet til et internasjonalt publikum, sier Linda Fløttum.

Linda Fløttum og Ingar Fossan (Safetec) gleder seg til FABIG-møtet i London..


Om programmet

SAFEN er representert med en stor gruppe partnere. SAFEN-industripartnerne Yara og Gen2Energy vil dele sin kunnskap og hvorfor SAFEN er viktig for dem, mens risikostyringskonsulentselskapene Safetec, Proactima, DNV, Vysus og Gexcon vil gi detaljerte presentasjoner av SAFEN Fase 1-resultater.

Møteprogrammet dekker den nyeste kunnskapen om feilmekanismer, lekkasjer og antenning, samt nyere utvikling innen sikkerhetsstyring og risikomodellering av anlegg for hydrogen, ammoniakk og karbonfangst og -lagring.

Ingar Fossan

SAFEN utvikler forbedrede modeller lekkasjefrekvens og sannsynlighet for tenning. Sammen med ny kunnskap om feilmekanismer vil dette forbedre vår kompetanse innen sikkerhetsstyring og risikomodellering.

– Ingar Fossan, sjefrådgiver i Safetec

I tillegg til foredragsholdere fra SAFEN-konsortiet, vil eksperter utenfor konsortiet gi flere perspektiver på emnene. Foreløpig er det bekreftet at Brian Ehrhart (Sandia), Christophe Proust (INERIS), Mike Moosemiller (BakerRisk), Bert Wolting (RIVM) og John Spouge (Amber Consulting) vil presentere.

Safetec ser virkelig frem til møtet. Vil vi se deg der?


OM FABIG TECHNICAL MEETING:

  • Tittel på møtet er «Loss of containment and ignition modelling for renewable technologies involving hydrogen, ammoniakk and CCS».
  • Det et fysisk møte 18-19 oktober 2023 i London (UK).
  • FABIG-medlemmer får muligheten til å delta online via live webcast. Klikk her for informasjon om arrangementet og påmelding.
Hydrogen tanks

Stolte initiativtakere av SAFEN JIP

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!