Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

11.06.2024

Safetecs første oppdrag var å utarbeide en manual for risikoanalyser for Statoil – utført av selskapets gründer og den første med doktorgrad i sikkerhet i Norge, Jan Erik Vinnem. 40 år seinere er Safetec fortsatt i front av utviklingen av sikkerhetsstyring i flere bransjer – blant annet i fornybarindustrien.

Safetec feirer 40 år i 2024. Så langt har det vært en innholdsrik reise – som fint illustreres med Jan Erik Vinnems arbeidsmanual for risikoanalyser til datidens Statoil, og nåtidens internasjonale sikkerhetssamarbeid for fornybarindustrien gjennom det pågående industriprosjektet SAFEN (“Safe Energy Carriers”) som ble initiert i 2021.

– Prosjektet er motivert av mangelen på en kunnskapsbasert og standardisert metodikk for analyse av risiko knyttet til anlegg som håndterer hydrogen, ammoniakk og karbondioksid. Vi så et stort behov for kunnskap som kunne legge til rette for kostnadseffektive sikkerhetstekniske løsninger innenfor den voksende fornybarindustrien og bestemte oss for å ta tak i dette selv, sier Ingar Fossan, som er innovasjons- og utviklingssjef i Safetec.

En visjon som lever

Før Jan Erik Vinnem startet Safetec for 40 år siden var han opptatt av å finne et meningsfylt og samfunnsnyttig yrke. Han oppfattet det å jobbe med forbedringer av sikkerhet og beredskap som en klar samfunnsnyttig virksomhet.

Jan Erik Vinnem

Jan Erik Vinnem

I årene før Vinnem tok sin doktorgrad i risikostyring i 1979 – som den første i Norge – var det urovekkende mange hendelser på norsk sokkel.

– Før Kielland-ulykken var det mer enn 60 personer som hadde omkommet på jobb i petroleumsvirksomheten i Norge. For meg fikk Kielland-ulykken begeret til å flyte over. Den inspirasjonen brukte jeg for å starte Safetec, sier grunnlegger Jan Erik Vinnem.

Visjonen Vinnem hadde for Safetec i 1984 var «Å være den ledende leverandøren av sikkerhets- og pålitelighetstjenester til petroleumsindustrien i Norge. Ikke den største, men den beste!».

Det startet i det små. I april 1984 besto Safetec-kontoret av et beskjedent skrivebord, en pinnestol og en elektrisk reiseskrivemaskin med rettetast. Det står i sterk kontrast til dagens Safetec og over 160 konsulenter i Norge, Sverige og Storbritannia. Likevel står den opprinnelige visjonen seg fortsatt – 40 år etterpå.

I takt med veksten er både nedslagsfeltet og tjenestespekteret utvidet i dagens visjon. I 2024 skal «Safetec være en innovativ og foretrukket partner for sikker og bærekraftig verdiskapning».

– Vi jobber fortsatt med de samme grunntankene som for 40 år siden – selv om vi har utviklet oss i takt med omgivelsene, kundene våre og risikobildet de står overfor. SAFEN-prosjektet er et godt eksempel på det. Grunntanken i prosjektet er helt i tråd med vår visjon om å bidra til en sikker og bærekraftig verdiskapning i samfunnet, sier Safetecs konsernsjef Stein Eggan.

Fellesbilde SAFEN

Pådriver for sikkert grønt skifte

I SAFEN er en stor gruppe partnere samlet for å dele erfaringer og samarbeide for å tette kunnskapshull i forståelsen av feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybarindustrien. I andre prosjekter er DNV, Vysus Group, Gexcon og Proactima konkurrenter for Safetec. Slik er det ikke i SAFEN. Der bidrar konsulentselskapene sammen mot et felles mål.

– Ved å ta initiativ til SAFEN og lede prosjektet i flere år viser Safetec at de er en pådriver for nødvendige tilpasninger i sikkerhetsarbeid generelt knyttet til det grønne skiftet. Dette er premissgivende for utviklingen av sikkerhetsrelaterte løsninger i materialiseringen av våre prosjekter, sier Henning Henriksen, Head of HSSE i Gen2 Energy.

Industrielle partnere i prosjektet inkluderer Aker Horizons, Equinor, Gassco, Gen2 Energy, GreenH, HYDS, Lloyd's Register, Origin Energy, Sjøfartsdirektoratet, Storegga, Swagelok, Vår Energi og Yara. Alle bidrar med finansiell støtte, datainngang, systembeskrivelse og bransjeerfaring til prosjektet. I tillegg har SAFEN de assosierte medlemmene DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap), Energy Institute, World Vlass Maintenance og RIVM (det nederlandske myndighetsorganet for sikkerhet og miljø), som bidrar med kunnskap og innsikt.

– SAFEN-prosjektet er viktig for å bidra til en helhetlig og kostnadseffektiv risikostyring i prosesser som har til hensikt å redusere utslipp av klimagasser. Det er viktig for Vår Energi å bidra til dette og det er naturlig at vi er med og bidrar i prosjektet. Safetec gjør en viktig jobb med å ha tatt initiativet til SAFEN og lede dette arbeidet på en trygg og kompetent måte, sier Gregar Haugen, HSEQ Manager i Vår Energi.

Mer om SAFEN-prosjektet her.

Les mer om vår 40 års historie.

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet