Hydrogen molekyl green

Innovationsprojekt inom vätgassäkerhet

09.02.2023

Visste du att Safetec är involverad i flera innovationsprojekt relaterade till säker användning av vätgass? Detta omfattar bland annat följande projekt:

HYDROGENi

HYDROGENi är ett nytt center för miljö- och klimatvänlig energiforskning (FME) som är tillägnat vätgas och ammoniak. Forskningscentret tilldelades 200 MNOK från Norska Forskningsrådet över en period på åtta år. Sintef leder centret och det är över 50 partners som bidrar till projektet. Stort intresse från marknaden samt storleken på tilldelade medel visar att centret kommer ha en ledande roll i forskning inom energiomställning och inom energibärarna vätgas och ammoniak.

Safetec kommer att bidra med arbete som rör säkerhet relaterat till vätgas. Mer information hittar du här.

SAFEN

SAFEN – Safe Energy Carriers är ett Joint Industry Project (JIP) där 14 partners delar erfarenheter, expertis och kompetens inom användning av vätgas. Syftet är att identifiera och täppa till kunskapsluckor för att bättre förstå fel, faror och olyckssituationer inom förnybar industri.

Projektet initierades och leds av Safetec, och genomförs i tätt samarbete med rådgivarna DNV, Vysus Group, Gexcon och Proactima.

Industripartners inkluderar Aker Horizons, BW Offshore, DSB, Equinor, Gassco, Gen2 Energy, Origin Energy, Vår Energi och Yara. Dessa partners bidrar med ekonomiskt stöd, data och inte minst sina erfarenheter från industrin. Projektet har som mål att etablera ett kunskapsbaserat och standardiserat ramverk samt metoder för riskutvärdering och riskanalys inom vätgas, ammoniak och koldioxidlagring.

Mer information om SAFEN hittar du här.

SH2IFT

SH2IFT (Safe and efficient hydrogen fuel handling and technology) är ett nyligen avslutat innovationsprojekt med syfte att öka kompetensen inom säkerhet för vätgasteknologi. Projektet fokuserar särskilt på konsekvenser av hantering och användning av stora volymer av vätgas i stängda och halvstängda miljöer samt i sjötransport.

Safetec har varit en del av SH2IFT sedan december 2020. Projektet har pågått i mer än fyra år och är nyligen avslutat. Resultaten finns tillgängliga här.

SH2IFT2

SH2IFT2 har som mål att täppa till kritiska kunskapsluckor identifierade av intressenter från både industrin och myndigheter. Detta sker genom utveckling och ombyggnad av existerande modelleringsverktyg, genom läckage-, brand och explosionsexperiment av olika storlek, men också genom forskningsbaserade inspel till riktlinjer för säker användning av vätgas. SH2IFT2 är en fortsättning av SH2IFT.

SH2IFT2 startade hösten 2021 och pågår fram till 2025. Mer information om innovationsprojektet hittar du här.

Safetec är på ständig jakt efter nya innovationsmöjligheter där företagets kompetens kan bidra till bättre säkerhet och riskhantering.

Elisabeth Rudaa

– Vi kan hjälpa er verksamhet att bedöma säkerheten relaterat till användningen av vätgas, alternativt vara en forskningspartner till ditt innovationsprojekt.

– Elisabeth Rudaa, Safetec
NVE Renewable mix

Riskbaserad tillsynsplanering

Pegasus

Säkerhetslyft för norska helikoptrar

Credit Copyright Equinor Northern Lights CO2 permanently stored reservoir 3270904

Safetec bidrar till säker och effektiv koldioxidavskiljning och -lagring