Hydrogen molekyl green

Innovasjon for hydrogensikkerhet

09.02.2023

Visste du at Safetec er involvert i flere innovasjonsprosjekter relatert til hydrogensikkerhet? Dette inkluderer følgende prosjekter:

HYDROGENi

HYDROGENi er et nytt senter for miljø- og klimavennlig energiforskning (FME) dedikert til hydrogen og ammoniakk. Forskningssenteret ble tildelt 200 MNOK fra Forskningsrådet over en periode på åtte år. Sintef leder senteret, og det er over 50 partnere som bidrar inn i prosjektet. Stor interesse fra markedet, samt størrelsen på tildelte midler, viser at senteret vil ta en ledende rolle i forskning innen energiomstilling og energibærerne hydrogen og ammoniakk.

Safetec vil bidra i arbeidspakker sentrert rundt hydrogensikkerhet. Mer informasjon finner du her.

SAFEN

SAFEN – Safe Energy Carriers er et Joint Industry Project (JIP) hvor 14 partnere deler erfaringer, ekspertise og kompetanse. Formålet er å identifisere og lukke kunnskapshull for å bedre forstå feil, farer og ulykkessituasjoner i fornybar industri.

Prosjektet ble initiert og er ledet av Safetec, og utføresi tett samarbeid med rådgiverne DNV, Vysus Group, Gexcon og Proactima.

Industrielle partnere inkluderer Aker Horizons, BW Offshore, DSB, Equinor, Gassco, Gen2 Energy, Origin Energy, Vår Energi og Yara. Disse partnerne bidrar med finansiell støtte, data og sine erfaringer fra industrien. Prosjektet har som mål å etablere et kunnskaps-basert standardisert rammeverk og metode for risikovurdering og -analyse innen hydrogen, ammoniakk og karbonfangst.

Mer informasjon om SAFEN finner du her.

SH2IFT

SH2IFT (Safe and efficient hydrogen fuel handling and technology) er et nylig avsluttet innovasjonsprosjekt med formål å øke kompetansen innen sikkerhet for hydrogenteknologi. Prosjektet fokuserer spesielt på konsekvenser av håndtering og bruk av store volumer i lukkede og semilukkede miljøer og i sjøtransport.

Safetec har vært en del av SH2IFT siden desember 2020. Prosjektet har pågått i mer enn fire år og er nylig avsluttet. Resultatene er tilgjengelige her.

SH2IFT2

SH2IFT2 har som mål å lukke kritiske kunnskapshull identifisert av interessenter fra industri og myndigheter gjennom utvikling og ombygging av eksisterende modelleringsverktøy, lekkasje-, brann- og eksplosjonseksperimenter av forskjellig skala, men også forskningsbaserte innspill til retningslinjer for sikker bruk av hydrogen. SH2IFT2 er en videreføring av SH2IFT.

SH2IFT2 startet høsten 2021 og pågår frem til 2025. Mer informasjon om innovasjonsprosjektet finner du her.

Safetec er alltid på jakt etter nye innovasjonsmuligheter der selskapets kompetanse kan bidra til bedre sikkerhet og risikostyring.


Elisabeth Rudaa

Vi kan bistå din virksomhet med å vurdere hydrogensikkerhet eller om du søker etter en forskningspartner til ditt innovasjonsprosjekt.

– Elisabeth Rudaa, Safetec
Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!