Ingeborg Gumdal Stein Eggan og Jan Dahlsveen i Safetec forside 2
Referanser

– Vi kan hjelpe havbruksnæringen

Safetecs Ingeborg Sofie Gumdal, Stein Eggan og Jan Dahlsveen har et klart budskap til havbruksnæringen etter tre dager på Aqua Nor: Bedre risikostyring kan være gull verd for bransjen.

Aqua Nor i Trondheim Spektrum er havnæringens største og viktigste møteplass. 22.-23. august var rundt 25.000 besøkende fra 74 ulike nasjoner og over 600 utstillere fra 32 land samlet for å vise fram og lære mer om teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrettsnæringen.

Enkelte av de store utstillerne hadde bygget stands på flere hundre kvadratmeter, ny teknologi ble vist fram, og flere bedrifter brukte delikat sjømat for å lokke til seg besøkende.

Safetec var også på plass. Selv om standen på 9 kvadratmeter ikke var den mest i øyenfallende, sto ikke budskapet fra Safetec tilbake for noe:

– Vi opplever at kunnskapen om helhetlig risikostyring ikke har holdt helt følge med den ekspansive veksten og utviklingen i bransjen. Mer bruk av ny teknologi og effektive løsninger kan øke risikoen for ulykker og uønskede hendelser, og gjøre selskapene mer sårbare dersom uønskede hendelser inntreffer, sier Stein Eggan, administerende direktør i Safetec.

Milliarder i tapt fisk

De innrapporterte tallene til Fiskeridirektoratet viser at totalt 58 millioner oppdrettslaks døde eller var i så dårlig tilstand at de ble registrert som utkast i 2022. Tallet har steget de siste årene. I 2021 og 2020 var det henholdsvis 57 og 52 millioner registrerte dødfisk.

Dette er tall oppdretterne selv rapporterer inn til myndighetene, og foreløpig er det ikke datagrunnlag for å fastslå nøyaktig hvor mye dette koster næringen i tapt inntekt. Men at det er snakk om store summer, er helt klart.

I 2021 gjorde Nofima-forsker Audun Iversen et grovt overslag på hva 52 millioner dødfisk i 2020 kostet den norske havbruksnæringen: 5-6 milliarder kroner.

Regnestykket er et grovt overslag siden faktorer som snittvekt på dødfisk og produksjonskonstander per kilo er vanskelige å fastslå nøyaktig.

Penger å spare på helhetlig risikostyring

Ifølge «Fiskehelserapporten 2022» fra Havforskningsinstituttet er gjennomsnittet for antall døde oppdrettslaks i sjøfasen på 16,1 %. Det er store geografiske forskjeller på dødelighet. I produksjonsområdet fra Karmøy til Sotra er dødeligheten oppe i 23,7 %, mens det «beste» området mellom Kvaløya og Loppa har en dødelighet på 9,1 %.

– Vi kan nå en dødelighet ned mot en snittandel på 5 %, skriver Edgar Brun, avdelingsdirektør i Havforskningsinstituttet i rapporten.

Sjefrådgiver Jan Dahlsveen i Safetec har god kjennskap til norsk havbruksnæring og utfordringene i bransjen. Dahlsveen ser at Safetec har nyttig kompetanse og erfaring som kan hjelpe mange aktører innenfor havbruk. Og derfor var det viktig for Safetec å vise seg fram på Aqua Nor.

– Helhetlig risikostyring vil ikke bare hjelpe på fiskehelse og -velferd. Det vil også gi positiv effekt på et selskaps økonomi, arbeidsmiljø og sikkerhet, sier Dahlsveen.

Jan Dahlsveen

Hvis det ikke gjøres gode risikovurderinger, så kan det fort bli veldig dyrt.

– Jan Dahlsveen, sjefrådgiver i Safetec

Seminar: Redusert risiko gir økt verdi

Sammen med Safetec-kollega Ingeborg Sofie Gumdal og forsikringsmeglerne i Söderberg & Partners avholdt Dahlsveen også et seminar under Aqua Nor. Temaet var hvordan selskaper kan øke sin verdi gjennom å bli flinkere på helhetlig risikostyring.

– Alt henger sammen med alt, og både myndighetene og forsikringsmarkedet ser ut til å skjerpe sine krav til oppdrettsnæringen. Det betyr at selskapene som gjør en god jobb med risikostyring, har mye å vinne med færre uønskede hendelser, høyere lønnsomhet, bedre forsikringsbetingelser, bedre omdømme og økt interesse hos investorer, sier Dahlsveen.

Både Stein Eggan og Jan Dahlsveen opplevde god respons på Safetec-standen under havbruksmessen.

– Det var stor pågang, både fra gamle kjente og nye bekjentskaper, og det er gledelig at flere får opp øynene for Safetec sine tjenester. Som selskap har vi 40 års erfaring fra risikostyring og sikkerhet i ulike bransjer. I samarbeid med oppdrettsnæringens ulike aktører kan vi bidra til å evaluere nå-situasjonen og etablere riktige tiltak som hindrer ulykker og uønskede hendelser, sier Stein Eggan.

Jan Dahlsveen og Ingeborg Gumdal seminar Aqua Nor
Safetec sin stand på Aqua Nor
Ingeborg Gumdal på stand
Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!