Øvelse Ørskog
Referanser

Vellykket fullskalaøvelse med Statnett

Et kranløft går galt. Lasten svinger inn mot og treffer et stillas. Lastestroppene slitner, og lasten faller ned på en arbeider som står på bakken. I tillegg blir en arbeider i stillaset truffet, og faller cirka tre meter ned og lander i grov pukk. Arbeidsulykken er et faktum!

Dette var scenarioet på fullskalaøvelsen som fant sted i midten av juni på Ørskog transformatorstasjon. Deltakerne i øvelsen var Statnett, ACO Anlegg, Ålesund Bygg, Ørskog brannvesen, Ålesund politidistrikt og Helse Sunnmøre v/AMK 113.

Statnett engasjerte Safetec til å stå for planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelsen, og arbeidet startet opp 1. februar.

Image

Safetec har gjort en god jobb for at Statnett og de andre aktørene i øvelsen skulle være best mulig forberedt for gjennomføring av øvelsen.

– Ingunn H. Selnes, SHA-rådgiver og øvingskoordinator hos Statnett

Statnett har krav om fullskalaøvelse på alle prosjekter som har en byggeperiode på over to år.

– Dette gjøres som regel sammen med entreprenører som utfører anleggsarbeid på en av Statnetts lokasjoner rundt om i landet, forklarer Ingunn H. Selnes. i Statnett

– Vi har som mål at det skal være så god rolleforståelse som mulig mellom aktørene. I tillegg trengs det god kommunikasjon for å sikre samme risikobilde og hvordan en hendelse best kan håndteres, sier hun.

Arbeidsulykke nær høyspenning

Når det er mange aktører som skal håndtere en uønsket hendelse, men med ulikt ansvar, ulike roller og oppgaver, kan det være krevende å få oversikt, dele korrekt og bekreftet informasjon til alle til rett tid. Statnett ønsker å få øvd på dette mest mulig realistisk, og derfor ble fullskalaøvelse valgt som øvingsform. Det ble brukt to markører for å spille skadde kollegaer.

Arbeid i nærhet til elektriske høyspenningsanlegg kan være forbundet med livsfare dersom det ikke gjøres på rett måte. Skal det brukes kran eller andre maskiner og settes opp stillas i nærheten av høyspenningsanlegg, er det mye å passe på. Statnett hyrer ofte inn eksterne entreprenører, og det kan være flere aktører som jobber mer eller mindre hver for seg med sine spesifikke oppgaver. Dette koordineres og ledes av en byggeleder fra Statnett.

Formål med øvelsen var å oppnå en styrket evne til felles håndtering av en beredskapssituasjon, som også inkluderte nødetatene. Dette omfatter blant annet økt felles situasjonsbevissthet, styrket forståelse for ansvar, roller og oppgaver og koordinert samhandling.

Læring og mestring

Etter øvelsen gjennomførte alle deltakerne (34 stk.) en hot wash-up i fellesskap. Det var stor takhøyde og vilje til å dele erfaringer, observasjoner og til å lære av disse. Evalueringen ga alle aktørene viktige innspill til å utvikle egen beredskap fremover blant annet fordi man ble bedre kjent med de andre aktørenes ansvar, roller og oppgaver. Samhandling og koordinert krisehåndtering forutsetter at alle kjenner godt til også andre oppgaver – ikke bare sine egne.

Safetec stilte med Eliin Rødal, Martin Hassel, Tor Rune Raabye og Johan K. Jacobsen. Dette teamet har bred erfaring med ulike former og størrelser på øvelser, alt fra enkle refleksjons- og tabletop-øvelser, til input-/respons og fullskalaøvelser. Teamet har variert øvingserfaring fra både offentlig og privat sektor, olje- og gassektoren og forsvarets øvelser samt lederopplæring, proaktiv kriseledelse og stabsmetodikk.

IMG 4870 markør 1 skadet
Øvelse statnett2
Øvelse statnett evaluering
Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!