Solvang

Utfordrer kjerneverdiene for å bli enda bedre

15.12.2022

Solvang ASA er i gang med en revitalisering av sin organisasjonskultur og har valgt Safetec som støttespiller i prosessen. Her er hele landorganisasjonen samlet for kick-off workshop i Stavanger.

Solvang hadde flydd inn sin avdeling fra Oslo for å samle hele landorganisasjonen fra Norge til felles workshop om Solvang-kulturen.

Det er rådgiverne Rasmus Sommerseth og Sturle Danielsen Tvedt som jobber med Solvang på dette prosjektet, og de møtte en ivrig gjeng som var klare til å diskutere utfordringer og løsninger.

Nye utfordringer innenfor shipping

Bakteppet for workshopen var hvordan pandemien har skapt nye utfordringer for de aller fleste aktørene i internasjonal shipping. Gjennom hele perioden med Covid-19 har det vært svært begrenset mulighet til å gjennomføre offiserskonferanser og skipsbesøk fysisk på grunn av smittefare og reiserestriksjoner.

I kjølvannet av pandemien opplever mange at fraværet av fysiske møter ansikt-til-ansikt over tid har skapt større avstand mellom de som jobber på land og de seilende.

Dette har gjort kommunikasjon og samarbeid mer krevende.

Går til kultur og verdier

– Vi har sett og fått innspill fra våre folk på sjøen og på kontorene at dette er områder vi må se på nå. Det er naturlig å gjøre en evaluering etter hva vår industri og egen organisasjon har vært gjennom i de siste åren, sier HR-direktør i Solvang, Kjetil Meling.

Solvang, med hovedkontor i Stavanger, har en lang og suksessrik historie. Nå som pandemien er et tilbakelagt kapittel, bestemte de seg for å håndtere de nye utfordringene umiddelbart.

– Vi ser kontinuerlig på hvor og hvordan vi kan forbedre oss. Når nye utfordringer har kommet fram er det en god mulighet til å se oss selv i speilet og vurdere Solvangs kultur og verdiene våre. sier Meling.

Kjetil Meling

Med støtte fra Safetec har vi utfordret oss selv til å vurdere egen praksis opp mot våre verdier, og bruke verdiene aktivt for å forbedre hvordan vi jobber i det daglige i hele organisasjonen.

– Kjetil Meling, HR-direktør i Solvang ASA

Sturle Danielsen Tvedt (Safetec) berømmer Solvangs mot til å se kritisk på sine kjerneverdier og egen praksis, og for å trekke inn faglig bistand i prosessen.

– Det er veldig lett å overse viktigheten av å ha riktige kjerneverdier, både for å skape entusiasme og gi retning til organisasjonen.

Allerede tidlig i prosessen har hele organisasjonen blitt involvert gjennom workshop med ledergruppen, innspill fra alle båtene i flåten, gode diskusjoner under offiserkonferanse på Manila og nå kick-off for alle i landorganisasjonen.


Rasmus Sommerseth, senior sikkerhetsrådgiver i Safetec.

Rasmus Sommerseth, senior sikkerhetsrådgiver i Safetec.

Hele organisasjonen bidrar

Rasmus Sommerseth (Safetec) er imponert av måten hele Solvang-organisasjonen har engasjert seg og bidratt i prosessen så langt.

– Dette er en god start og lover godt for den videre prosessen og sluttresultatet. Nå skal både sjøfolkene og de ulike landavdelingene jobbe videre i mindre grupper og gå i dypden på de justerte kjerneverdiene «mutual respect», «team spirit» og «quality». Sammen skal de enes om konkrete forbedringspunkt for hvordan de jobber. Vi er sikre på at alles felles innsats vil bidra til å gjøre Solvang-kulturen sterkere enn noensinne.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!