Library students Large
Referanser

NORCE har valgt Safetec som samarbeidspartner

Forskningssenteret NORCE har valgt å inngå en fireårig rammeavtale med Safetec som samarbeidspartner innen viktige områder som sikkerhet og beredskap.

NORCE er en mangslungen organisasjon som driver forskning, utvikling og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Forskningssenterets mål er å bidra til å løse store samfunnsutfordringer som f.eks. klimaendringer, energiomstilling, eldrebølge og sosial ulikhet.

Are Sangolt

Vi valgte Safetec fordi vi her fant en samarbeidspartner med et sterkt fagmiljø og erfaring innen risikostyring, sikring og beredskap på områder som matcher vår type organisasjon og mange av våre forskningsområder.

– Are Sangolt, seniorrådgiver sikring, informasjonssikkerhet og beredskap

I de siste 15 årene har Safetec samarbeidet med en rekke universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer for å styrke deres evne til risikostyring, sikring, beredskap og krisehåndtering i en stadig mer uforutsigbar hverdag.

– Safetec har lang erfaring fra komplekse og tekniske organisasjoner og miljø. Vi er derfor trygge på at Safetec forstår og kan ivareta våre behov for risikostyring, sikring, beredskap og øvelser, sier Sangolt.

Ønsker et aktivt samarbeid

– I tillegg til å ha et sterkt fagmiljø med lang erfaring fra risikostyring og beredskap, legger Safetec vekt på at samarbeidet mellom kunde og konsulent skal preges av tillit og et ønske om utvikling og fremgang. Derfor vektlegger Safetec at kunden aktivt deltar i utarbeidelse av øvelser, analyser og planer. Vi er glade for at NORCE valgte Safetec og ser fram til et godt samarbeid, sier avdelingsleder Sigve Oltedal.

NORCE og Safetec har inngått en fireårig rammeavtale som dekker følgende fagområder:

  • Risikostyring
  • Sikring og sikringsrisiko
  • Beredskap (beredskapsanalyser og -planverk)
  • Beredskapsøvelser (table-top, iput-respons/spill, fullskala)
  • Opplæring av organisasjonen (beredskapsrelaterte områder)
  • Kriseledelse
  • IKT-sikkerhet
Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!