Ksenia Zakariyya Yara 3

– Ikke konkurrer på sikkerhet. Samarbeid og del!

03.11.2023

Ksenia Zakariyya (Yara) hadde en klar beskjed til bransjen fra podiet på FABIG. SAFEN-ideen "deling for sikkerhet" ble understreket av mange eksperter under arrangementet i London.

FABIG og SAFEN JIP samlet ledende eksperter til et todagers møte i London i slutten av oktober. Formålet var å diskutere utfordringene med å demonstrere sikker design og drift i den fornybare industrien som involverer hydrogen, ammoniakk og karbondioksid.

Basert på antall deltakere og entusiasmen under paneldiskusjonene, angår dette temaet mange bedrifter rundt om i verden. Til sammen deltok rundt 200 deltakere enten fysisk i London eller via webcast.

Deling av data for en dypere forståelse av hendelser

– Risikobaserte beslutninger er svært avhengig av nøyaktigheten og fullstendigheten av dataene som brukes. For en sikker oppskalering av bransjen og sikrere design og drift, skal vi fremme erfarings- og kunnskapsoverføring, inkludert læring fra hendelser, sier Ksenia Zakariyya i Yara.

Yara er en av SAFEN-partnerne som deler data til prosjektet.

– En sentral utfordring i arbeidet med å forbedre risikobaserte modeller og metoder er å få tilgang til data om lekkasje- og antenningshendelser. I SAFEN mener vi at utviklingen innenfor dette fagfeltet best oppnås dersom industrien samarbeider om å dele kunnskap og data, sier Ingar Fossan i Safetec.

Fossan var også på scenen sammen med Linda Fløttum (Safetec), Ksenia Zakariyya og flere andre SAFEN-partnere for å snakke om resultatene og erfaringene fra SAFEN så langt.

Zakariyya fremhevet i sin presentasjon viktigheten av å dele hendelsesdata åpent for å bidra i utviklingen av en dypere forståelse av feilmekanismer, inkludert menneskelig feilbidrag.

Ksenia Zakariyya

Som bransje skal vi ikke konkurrere på sikkerhet. Vi må samarbeide og dele!

– Ksenia Zakariyya, HESQ Manager, Yara Clean Ammonia

Utfordringer ved modell-inkonsekvenser

Tittelen på FABIG 106th Technical Meeting var «Loss of containment and ignition modelling for renewable technologies involving hydrogen, ammoniakk and CCS».

SAFEN-representanter fra Safetec (Linda Fløttum og Ingar Fossan), Proactima (Jo Wiklund), Vysus Group (Kees van Wingerden), Gexcon (Ørjan Knudsen) og DNV (Marius Fernander og Tom Arne Bakken) delte åpent om funn og utviklede risikomodeller fra Fase 1 av prosjektet, og eksperter utenfor JIP ga interessante tilleggsperspektiver.

Den avsluttende presentasjonen av seminaret brakte dagens utfordringer om modell-inkonsistens inn i rampelyset. Ingar Fossan og Brian Ehrhart (Sandia) presenterte sammen sine funn fra en detaljert sammenligning av SAFEN- og HyRAM+ LoC-modellene. Forskjellene i modellresultater demonstrerte behovet for videre samarbeid på tvers av industrien for å oppnå et høyere nivå av konsistens.

– Vi må forstå de demonstrerte avvikene for å få på plass enhetlige tilnærminger i tråd med de underliggende faktorene som driver feil- og tenningsmekanismer i fornybare teknologier, sier Ingar Fossan.

Han og resten av SAFEN-teamet var glade for å se at så mange mennesker deltok på møtet, både live og via webcast.

– Mange deltakere delte av sin innsikt og vi fikk mange gode kommentarer som vi vil ta hensyn til i videreføringen av SAFEN-arbeidet i Fase 2, sier Fossan.

Om SAFEN:

SAFEN er et Joint Industry Project (JIP) hvor 15 partnere jobber sammen for å:

  • Tette kunnskapshull i forståelsen av feilmekanismer, farer og ulykkessituasjoner i fornybare teknologier som involverer hydrogen, ammoniakk og CCS (karbonfangst og lagring).
  • Utvikle risikobaserte metoder for hydrogen-, ammoniakk- og CCS-anlegg.
  • Sett opp en plattform for deling av kunnskap og data som muliggjør kontinuerlig utvikling av beste praksis for sikker designteknologi.

Partnerne inkluderer konsulentselskaper, energiselskaper, teknologileverandører og myndigheter.

SAFEN Fase 1 startet i mars 2022 og ble ferdigstilt i august 2023.

Fase 2 av prosjektet ble sparket i gang i høst og skal etter planen være ferdig i 2025.

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet