Familien Skogvang på brannstasjonen

Brenner for sikkerhet

15.11.2023

Øystein Skogvang jobber på begge sider av BowTie-sløyfa. Som konsulent i Safetec skal han planlegge for å forhindre brann, og som frivillig brannkonstabel slokker han brann.

Til tross for at «brann» er et nøkkelord på både jobb og «fritid», er han (heldigvis) ikke Brann-supporter. Det er rett og slett ikke nok timer i døgnet til å følge med på fotball. Han har mange jern i ilden og hverdagen er travel nok når livet som småbarnfar kombineres med jobben i Safetec og deltidsjobb som brannkonstabel i Orkland brann og redning.

Øystein Skogvang er en «ekte Safetec-er». Han startet sin karriere i Safetec som sommerstudent i 2006 og har vært i selskapet like siden.

Sikkerhet på t-banen

– Da jeg begynte som sommerstudent ble jeg tatt med til t-banen i Oslo. Det var starten på både prosjektoppgave og masteroppgave om sikkerhetsstyring på t-banen, forteller han.

Da Skogvang var ferdig som student i Trondheim hadde han ennå ikke bestemt seg å bli boende i Trondheim eller flytte tilbake til Østlandet. Da han fikk jobbtilbud fra Safetec, som kunne lokke med kontorplass begge steder, var han solgt. Det var en fleksibilitet han satte pris på.

Rett etter oppstart hos Safetec ble han utleid til Jernbaneverket (nå Bane NOR).

– Jeg lærte mye av å få bryne meg ute hos kunder så tidlig. Jeg treffer fortsatt folk fra tidligere Jernbaneverket gjennom prosjekter, sier han.

Den første tiden hos Safetec ga en bratt læringskurve og oppgaver han ikke nødvendigvis klarte med en gang.

– Et kjennetegn for Safetec er at kollegene er hjelpsomme og at alle opplever å få ting til. Står man fast, spør man om hjelp, og jeg har aldri opplevd å ikke få hjelp, forklarer Øystein.

I starten ble det mye jernbaneprosjekter. Han husker spesielt godt da Vegvesenet åpnet opp for rammeavtaler for risikoanalyse av veitunneler. I 2011 var det en brann i Oslofjordtunellen, med påfølgende lang nedetid. De trengte hjelp til å finne riktige sikkerhetstiltak for å åpne tunnelen fortest mulig – og det prosjektet fikk Øystein og Safetec være med på. Etter dette har veiprosjekter og tuneller vært stort hos Safetec, med Vegvesenet og Nye Veier som nøkkelkunder.

– Jeg er fornøyd med å ha vært med på å gjøre tunnelsikkerhet til noe stort hos oss.


Småbarnsliv og fleksibilitet

Øystein har fått fire barn underveis i sin karriere i Safetec. Kona er sykepleier og jobber turnus, så de har begge valgt å jobbe 80 % for å få én fridag i uken.

– Safetec er en fleksibel arbeidsgiver, så det har gått veldig bra. Denne løsningen frigir tid til kjedelige hjemmeoppgaver i ukene, så vi får tid til å gjøre gøye ting i helgene.

Likevel er småbarnstilværelsen travel, og selv om han jobbet lange dager da han var yngre, setter han nå stor pris på å gå hjem klokken fire.

­– Det er en fordel for arbeidsgiver å tilrettelegge for denne typen løsninger fordi det skaper lojale arbeidstakere, mener Skogvang.

Når Skogvang ser tilbake på sine 16 år i Safetec, trekker han frem fleksibiliteten som den viktigste faktoren for at han har blitt i samme selskap hele sin yrkeskarriere.

– Det går an å kombinere det å jobbe mindre med å jobbe med veldig spennende prosjektoppgaver. Safetec er involvert i mange forskjellige bransjer, og hele spekteret med risikostyring, så hvis man blir lei av det man holder på med trenger man ikke bytte jobb. Det skaper trygghet, sier han.

Røykdykker Skogvang under øvelse i Runehamar testtunnel.

Brannkonstabel på deltid

Nærmest ved en tilfeldighet ble Skogvang spurt om å søke på en deltidsstilling som brannkonstabel i 2014. Han fikk tilslag, og har nå vært brannkonstabel ved siden av jobben som konsulent i ni år.

– Jeg har hjemmevakt hver fjerde uke, og det er ikke spesielt utfordrende å kombinere med jobben i Safetec. Jeg kan planlegge mye av arbeidsdagene selv, og det gjør det fleksibelt.

Som konsulent har han drevet mye med risikovurdering og forebygging av branner i vegtunneler. Tuneller er også et viktig område i jobben som brannkonstabel, og det er en ekstra styrke å se utfordringene fra flere sider.

– Som rådgiver har jeg god kjennskap til beste praksis for utrustning av nye tunneler og utfordringer ved gamle tunneler som kanskje ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette er nyttig kunnskap å ha med seg som brannkonstabel og røykdykker når jeg skal ut i aksjoner i tunneler, og når vi i brannvesenet driver med trening og øvelser. Da kan jeg dele av min erfaring som sikkerhetskonsulent med kolleger og ledere i brannvesenet, sier Skogvang.

I høst var han med i en stor gruppe brannkonstabler som fikk delta på kurs i Runehammar testtunell ved Åndalsnes, en av veldig få tunneler i verden for fullskala forsøk og øvelser på branner i lange ettløpstunneler. Denne tunnelen kunne Skogvang ut og inn før kurset. To år tidligere var han en del av Safetec-teamet som utarbeidet både risikovurdering og beredskapsplan for tunnelen.


Safetec-kulturen

Stein Haugen, en av pionerene og ypperste fagekspertene i Safetec, gikk bort i fjor. Da var Skogvang blant de som holdt tale i minnestunden.

– Stein var et av de aller største forbildene jeg har i jobben min. Han var en viktig kulturbærer i Safetec, og han bidro sterkt til at verdiene våre står støtt den dag i dag – selv om vi har vokst i omfang som selskap, sier Skogvang.

Derfor var det viktig for ham å dele noen av minnene om sin mentor og kollega.

– De ferskeste hos oss vet ikke hva Stein har betydd for selskapet, så jeg er glad jeg fikk sjansen til å si det. Mye i Stein lever videre i Safetec og det er viktig for meg at vi bevarer den gode arven, sier Øystein Skogvang.

Befaring av Sivilforvarets tilfluktsrom/fjellanlegg utenfor Trondheim.
Jorunn Seljelid 30 år i Safetec

Ansatt som ung student – ble toppsjef

Jan Dahlsveen

Over 20 år med problemstillinger i topplokket

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet