Jorunn Seljelid 30 år i Safetec

Ansatt som ung student – ble toppsjef

10.09.2021

Som student var Jorunn Seljelid (54) tydelig på at hun ville jobbe med tall, og i alle fall ikke med risiko. Så søkte hun litt tilfeldig på en sommerjobb i 1991, og 30 år senere står det fortsatt «Safetec» på adgangskortet hennes.

24 år gammel ble Jorunn Seljelid tipset av medstudenter på NTNU om et oppslag i gangen der SIKTEC (daværende Safetec) søkte sommerstudenter. Hun søkte og fikk jobben, men det var langt fra skrevet i stjernene.

­– Det er egentlig et paradoks, fordi da jeg studerte var jeg bestemt på at jeg i alle fall ikke skulle jobbe med risiko. Det var «kvalitativt prat» i mitt hode, og jeg ville ha tall. Men så ble det sommerjobb på meg, og etterpå ble jeg fast ansatt og har vært her siden, sier Seljelid.

Tidlig «oppdaget» som lederemne

Hennes lederegenskaper ble fort oppdaget, og 30 år gammel fikk hun ansvar for å lede Oslo-kontoret. Gjennom karrieren i Safetec har Seljelid vekslet mellom å være prosjektmedlem, prosjektleder og avdelingsleder. Hun startet også opp Safetec-kontoret i Bergen, og var pådriver og leder for den nye avdelingen LOS (ledelse, organisasjon og sikkerhet).

I 2014 ble hun direktør for Safetec Norge, en stilling hun fremdeles har.

Seljelid innrømmer at hun var «lite flink til å tenke politisk» i starten av sin karriere. Det utnyttet hun likevel som en styrke.

– Hver gang noen sa noe «bare gjør det, Jorunn», så grep jeg sjansen. På den måten har jeg fått mulighet til å bruke tid på spennende utviklingsprosjekter og å etablere nye avdelinger og kontor i Safetec. Å få slike muligheter tror jeg ikke man får i alle bedrifter, sier hun.

Hennes råd til de unge er derfor følgende:

Grip de mulighetene du får til å utvikle deg selv og din karriere, og jobb med det du synes er gøy.

– Jorunn Seljelid, direktør for Safetec Norge

Nedturer og oppturer

Direktøren beskriver oljekrisen i 2015-2016 som «den desidert største nedturen» i sin karriere i Safetec. Da måtte selskapet kutte kostnader for å overleve.

– Da hadde jeg akkurat begynt som direktør, og vi var tvunget til å gå til oppsigelser. Jeg kjente alle som måtte gå, og hadde ansatt flere selv. Heldigvis løste vi det med at alle tok sluttpakke og vi unngikk vanlige oppsigelser.

Det hun har lært mest av og har vært de største oppturene i karrieren, er utviklingsprosjektene hun har deltatt i opp gjennom årene. Det å jobbe på forskjellige lokasjoner og i tett samarbeid med kunder har også gitt verdifulle erfaringer og ny innsikt. Disse mulighetene er også blant hovedårsakene til at hun har beholdt Safetec som arbeidsgiver gjennom 30 år.

– Det var en bratt læringskurve og veldig spennende å være med på forskjellige utviklings- og forskningsprosjekt sammen med andre, som SINTEF, Studio Apertura og andre. Jeg har også fått være med på store prosjekt for oljeselskaper og engineeringselskaper gjennom mange år. Det har vært kjempespennende, og det har gitt masse både personlig og faglig å jobbe med slike prosjekter, sier hun.

Det var også en opptur å kjøpe Safetec tilbake fra ABS Group i slutten av 2016. Det amerikanske selskapet kjøpte Safetec Nordic i 2012. Tilbakekjøpet gjorde at Safetec igjen var eid av egne ansatte, og var starten på en ny opptur etter noen tøffe år.

– Det gjorde at vi fikk friere tøyler og selv kunne styre gjenoppbygningen etter oljekrisen. Vi samarbeider fortsatt godt med ABS, men det er klart at det er lettere å ta raske strategiske beslutninger når vi bestemmer selv.

Jorunn Seljelid og sommerstudent Amanda Nordgård samarbeider på et prosjekt for Luftfartstilsynet i 2021.

Jorunn Seljelid og sommerstudent Amanda Nordgård samarbeider på et prosjekt for Luftfartstilsynet i 2021.

Mer helse og grønn energi

Seljelid mener den største styrken til Safetec både i dag og de siste årene er at de ansatte er vant til å jobbe på tvers av avdelinger, kontorer og fagområder.

– Det er ingen intern konkurranse mellom ansatte eller mellom avdelinger og kontorer. Vi arbeider sammen og opptrer som «ett lag». Det kan hende vi mister det siste lille konkurranseinstinktet, men det er flere fordeler ved å være ett lag og stå sammen i oppturer og nedturer. Dette gjør oss til en mer robust organisasjon der medarbeiderne er ikke låst til å jobbe bare med sine kolleger på sitt kontor, men samarbeider på tvers.. Det får vi også gode tilbakemeldinger på fra kunder, som opplever at vi er en enhet.

Når direktøren skal se framover, er det stadig viktig å utvide bredden i Safetecs tjenestespekter og bruke organisasjonens kjernekompetanse på nye områder. Satsingene på trygg og sikker utvikling av helsesektoren og utbygging og bruk av fornybar energi er allerede godt i gang.

– Som kanskje det største og bredeste fagmiljøet innen sikkerhetsstyring, risiko- og sårbarhetsvurderinger, pålitelighetsanalyser, human performance og sikring og beredskap kan vi bidra på mange områder innenfor helsesektoren. Vi ser helheten mellom mennesker, teknologi og organisasjon og har kompetanse innenfor disse områdene. Dette er jeg overbevist om kan utgjøre en betydelig positiv forskjell innenfor helsesektoren, sier hun.

– Utbygging og bruk av fornybare energikilder kommer til å vokse sterkt i årene som kommer innen alle de bransjene Safetec tilbyr tjenester til. Vi skal være med og bidra til at de nye energibærerne benyttes på en trygg og sikker måte. Vi er allerede i gang med spennende prosjekter med mål om å drive fram ny metodikk for å utnytte nye energiformer.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen sier Seljelid.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!