Safetec bilde109
Tjeneste

Pålitelighet og optimalisering

For å hindre at en farlig hendelse eskalerer, er det avgjørende å ha på plass sikkerhetssystemer som fungerer ved behov. På den andre siden er det viktig å unngå unødvendig nedetid i produksjon for å begrense økonomiske tap. Begge disse aspektene er svært avhengige av pålitelige komponenter og tilgjengelige systemer for å kontrollere risikoen for tap liv og helse, økonomi, miljø og omdømme. Vi har utstrakt erfaring i å hjelpe våre kunder med å ha kontroll på påliteligheten og forventet nedetid, og dermed sikre forsvarlig drift og minimere kostnader.

Datainnsamling og analyse

Kjenn og forstå dine data.

Det er viktig å ha en god forståelse av tidligere, nåværende og fremtidig ytelse – ikke bare av systemet, men også av de enkelte komponentene.

Innsamling og analyse av data innen pålitelighet og vedlikehold vil gjøre deg i stand til å forstå systemet og komponentenes ytelse bedre, samt å identifisere trender, flaskehalser og faktorer som påvirker produksjonen mest.

Kontakt oss om Datainnsamling og analyse
Stefan Isaksen
Stefan Isaksen

Principal sikkerhetsrådgiver
stefan.isaksen@safetec.no

Hvorfor Safetec?
 • Vi kjenner fallgruvene ved innsamling, analyse og bruk av pålitelighetsdata
 • Vi skjuler ikke tvilsomme data bak svarene, men søker heller å gi våre kunder en helhetlig forståelse av resultatene og grunnlaget
 • Vi har lang erfaring gjennom store datainnsamlingsprosjekter som OREDA og RNNP

FMEA/FMECA

Hvordan kan systemet svikte, og hva blir konsekvensene?

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Feilmode- og effektanalyse (FMEA) er en velprøvd metode for å studere problemer som kan oppstå fra individuelle feil i tekniske systemer. Hvis kritikaliteten av feileffektene også analyseres, får vi det som kalles en feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (FMECA)

Kontakt oss om FMEA/FMECA
Stefan Isaksen
Stefan Isaksen

Principal sikkerhetsrådgiver
stefan.isaksen@safetec.no

Typiske spørsmål i en FMECA:
 • Hva er funksjonen til komponenten?
 • Hvordan kan den svikte, hva kan årsaken være og hvordan oppdages feilen?
 • Hva blir konsekvensen med hensyn til systemets formål, produksjon og sikkerhet eller miljøet?
 • Finnes det mulige forbedringer i design?

SIL – ytelse av instrumenterte sikkerhetssystemer

Er ytelsen til dine instrumenterte sikkerhetssystemer akseptabel?

Instrumenterte sikkerhetssystemer er viktige for å kontrollere risikoen for tap av verdier; liv og helse, økonomi, miljø og omdømme. Det er avgjørende at sikkerhetssystemet tilfredsstiller krav til tilstrekkelig ytelse gjennom hele livsløpet. Safetec har over 25 års erfaring fra ulike industrier og kan hjelpe med å bestemme kravene til ytelse og sikre at kravene er oppfylt i design og drift. Vi kjenner godt til kravene i standardene IEC 61508/61511 og veiledningen fra Norsk olje og gass («Guideline 070»).

Ytelsen av sikkerhetssystemene må opprettholdes i driftsfasen, og Safetec har utviklet verktøyet SOFUS («SIL in Operations Follow-Up System») til dette formålet. Med SOFUS og assistanse fra Safetec kan du sikre at kravene til sikkerhet er oppfylt og samtidig redusere kostnadene til drift. Safetec er aktiv deltager i det ledende forumet i Norge innenfor dette fagfeltet, PDS Forum. Vi har også vært en viktig bidragsyter til Guideline 070.

Kontakt oss om SIL – ytelse av instrumenterte sikkerhetssystemer
Ragnar Aarø
Ragnar Aarø

Sjefrådgiver
ragnar.aaro@safetec.no
+47 73 50 09 00

Typiske aktiviteter:
 • Overordnet planlegging; Plan for management of functional safety
 • Identifisering av funksjoner og kravsetting; SIL targeting, Layers of Protection Analysis (LOPA), Safety Requirements Specification (SRS)
 • Vurdering/dokumentasjon av kravoppfyllelse; SIL Compliance
 • Utarbeide/vurdere leverandørdokumentasjon; Safety analysis report (SAR)/Safety manual
 • Etablere system for oppfølging av instrumenterte sikkerhetssystemer i driftsfasen
 • Uavhengig tredjepartsvurdering; Functional Safety Assessment (FSA)

Systemoptimalisering og RAM-analyse

Forbedret ytelse ved hjelp av RAM-analyse eller systemoptimalisering.

Hvordan balansere design- og operasjonelle kostnader med forventet ytelse og omsetning? Dette er det grunnleggende spørsmålet i optimalisering.

Ved å benytte moderne modellerings- og simuleringsteknikker kan vi hjelpe deg å optimalisere dine prosesser, enten du ønsker å vurdere produksjonstilgjengelighet, logistikkflyt, lagringskapasitet eller andre faktorer. Dette anvendes i mange ulike bransjer og prosjektfaser, fra tidlig designfase og til modifikasjoner på anlegg i drift.

Kontakt oss om Systemoptimalisering og RAM-analyse
Stefan Isaksen
Stefan Isaksen

Principal sikkerhetsrådgiver
stefan.isaksen@safetec.no

Typiske analyser vi utfører:
 • Produksjonstilgjengelighet
 • Systemoptimalisering
 • Logistikkanalyse
 • Verdikjedemodellering
 • LCC-analyser