Identifikasjon og analyse av farlige og operasjonelle forhold (HAZOP)

HAZOP er en systematisk metode for å identifisere og dokumentere farlige hendelser og operative forhold.

Safetec er en ledende leverandør av HAZID og HAZOP tjenester. HAZOP brukes for å verifisere integriteten av design og prosedyrer med hensyn til sikkerhet og operasjon. Vi utfører et stort antall HAZOP årlig og har utstrakt erfaring med å lede og dokumentere HAZID og HAZOP med tverrfaglige team.

Hvorfor HAZOP?

HAZOP er en strukturert metode for å identifisere og dokumentere farlige hendelser og operative forhold for et system eller en prosess. Ved bruk av et sett med ledeord som anvendes på hvert system eller node sørger man for en strukturert gjennomgang av alle deler av en prosess eller et system. HAZOP gjennomføres ofte i designfase for å verifisere integriteten av et system eller en prosess samt å sørge for at det er brukervennlig for driftspersonell. HAZOP er en anerkjent metode med utspring i kjemisk industri, men praksisen er blitt standard for verifikasjon av design av prosess systemer i Nordsjøen.

Hva vi leverer

Safetec har et svært erfarent team med eksperter innenfor teknisk sikkerhet som kan lede og dokumentere HAZOP. Vi har utstrakt erfaring med å gjennomføre HAZOP i forbindelse med design og modifikasjon av prosessanlegg. Safetec fasilitere HAZOP som en uavhengig tredjepart. Vi leverer også kurs til personell i anvendelse av HAZOP metodikk.

En typisk HAZOP studie vil bestå av følge steg:

  • Forberedelse og gjennomgang av bakgrunnsinformasjon og teknisk dokumentasjon
  • Planlegging av arbeidsmøter i samarbeid med kunde for å diskutere arbeidsomfanget for HAZOP-en, inndeling av system i undersystemer eller noder, valg av relevante tegninger for gjennomgang og valg av ledeord
  • Gjennomføring av HAZOP ved arbeidsmøter
  • Dokumentasjon av observasjoner som deles inn i informasjonspunkter og aksjonspunkter.
  • Levere utkast til rapport for kommentarer fra kunde
  • Leveranse av endelig HAZOP rapport

Fordeler og nytte

Safetec er svært opptatt av at HAZOP blir gjennomført på en grundig og strukturert måte. Vi bruker erfarent personell med kompetanse på de systemene som gjennomgås og er svært grundige i forberedelsene, gjennomføringen og rapporteringen av HAZOP rapportene.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hvordan HAZOP kan brukes for å støtte din organisasjon, kunder og prosjekter. Vi vet av erfaring av at det ofte er begrenset tid tilgjengelig og vi er derfor svært opptatt av å kunne respondere raskt ved behov.