Credit Copyright Equinor Northern Lights CO2 permanently stored reservoir 3270904

Safetec bidrar till säker och effektiv koldioxidavskiljning och -lagring

23.05.2022

Utveckling av ny teknologi kräver att man tar höjd för säkerhetsaspekter tidigt i designprocessen. Safetec bidrar till säker och effektiv koldioxidavskiljning och -lagring genom att kombinera vår erfarenhet av säkerhetsstudier av landbaserade anläggningar och lösningar för avskiljning och lagring av koldioxid.

Detta har vi gjort tillsammans med KBR (Kellogg Brown & Root Limited) för Northern Lights, som en del av ett fullskaligt avskiljnings- och lagringsprojekt för koldioxid kallat Langskip. Se video nedan där Equinor förklarar mer om både teknologin och Northern Lights-projektet.

Följande studier har genomförts i Northern Lights-projektet av Safetec:

  • Beredskapsanalys (Emergency Prepardness Analysis, EPA)
  • Fullskalig riskanalys inkluderande bland annat brand- och explosionsfara knutet till transformatorer, konsekvensanalys baserat på CFD-modellering (Kameleon FireEx KFX®), fartygskollisioner samt utvärdering av riskreducerande åtgärder
  • Simulering av fartygslogistik vid användning av fartyg med olika kapacitet, lastpunkt, CO2 produktionsnivå etc. Simuleringarna demonstrerar vilka olika scenarier anläggningen kan hantera under givna förutsättningar.
Reidun Opsahl 1

Vi har nyttjat vår fulla bredd av kompetens och genomförda studier där våra experter bidragit inom deras respektive specialistområden, för att ta fram bästa möjliga tvärdisciplinära rekommendationer och slutsatser.

– Reidun Kristine Opsahl, avdelningschef i Safetec

Inom detta projekt har Safetec bidragit med olika studier för säker och effektiv design.

- Att jobba över flera branscher, områden och avdelningar är hur vi arbetar på Safetec. Det ger ett mervärde till våra kunder och är samtidigt en chans till utveckling för individen, säger Reidun K. Opsahl, avdelningschef för ”Pålitlighet och optimering” inom Safetec.


(Illustrasjoner og video: Northern Lights - Equinor)

NVE Renewable mix

Riskbaserad tillsynsplanering

Hydrogen molekyl green

Innovationsprojekt inom vätgassäkerhet

Pegasus

Säkerhetslyft för norska helikoptrar