Pegasus

Säkerhetslyft för norska helikoptrar

07.06.2022

Kartläggning av säkerhetsnivå och målinriktat arbete med rekommendationer har lett till en markant minskning av antalet olyckor för inlandshelikoptrar i Norge.

På uppdrag av myndigheten för luftfart i Norge (Luftfartstilsynet) har Safetec genomfört en kartläggning av säkerhetsnivåer för inlandshelikoptrar i Norge 2011–2012. Ett viktigt resultat av denna studie var 41 rekommendationer för att förbättra säkerheten i branschen.

Under våren 2019 meddelade Luftfartstilsynet att den sista rekommendationen var hanterad, och branschen hade genomfört en rad förbättringsåtgärder. Man konstaterade dock ett behov av fortsatt kontinuerligt säkerhetsarbete. För att få en ny utvärdering av säkerhetsnivåer i branschen och för att upptäcka nya riskförhållanden så beställde Luftfartstilsynet en ny säkerhetsstudie 2021. Även denna gång gick uppdraget till Safetec.

Kraftigt förbättrad säkerhet

Rapporten för den nya studien färdigställdes i början av 2022, och fastställde därmed att säkerheten var kraftigt förbättrad.

Antalet olyckor sen 2013 har gått ned med 56% per antal flygtimmar.

-Vi räknar med att 21% av denna nedgång är tack vare de åtgärder vi pekade på i vår rapport från 2012, säger projektledare Gunnar Hauland på Safetec. Det finns också andra orsaker till att säkerheten förbättrats, bland annat bättre anställningsförhållanden, arbete med säkerhetskultur samt införandet av ny teknologi och nytt regelverk, säger Hauland.

Utvecklat ny riskmodell

Safetec har använt sig av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att värdera säkerhetsnivån för helikoptrar i landet. Utvärderingen är knuten till tidigare definierade riskpåverkande förhållanden (RIF), som påvisar förhållanden som kan påverka säkerheten. Dessa är sedan inlagda i en riskmodell och utvärderade.

I rapporten sammanfattas det att säkerheten generellt är väsentligt bättre 2021 jämfört med efter avslutandet av den tidigare studien, men det finns flera betydande säkerhetsutmaningar.

Det kontinuerliga säkerhetsarbetet fortsätter för branschen, och Safetec har lämnat totalt 25 nya rekommendationer för åtgärder. Implementeringen av dessa åtgärder kan bidra till att reducera frekvensen av haverier med ytterligare 49%.

Gunnar Hauland 1

Flera av åtgärderna avser ramvillkor för inlandshelikoptrar, inklusive påverkan från användarna av helikoptertjänster.

– Gunnar Hauland, sikkerhetsrådgiver i Safetec

– För mig är det väldigt tillfredställande att bidra till att öka säkerheten i denna bransch. I tillägg till detta har vi utvecklat metoder som kommer vara användbara även för andra branscher, säger Hauland.

Flygsäkerhetsforum för operatörer av inlandshelikoptrar i Norge (FsF) är en mötespunkt för aktörer i branschen där man diskuterar förhållanden kring helikoptersäkerhet. De gläder sig över de resultat som målinriktat säkerhetsarbete av Luftfarstilsynet och FsF har gett, och ställer sig positiva till de nya förslagen från Safetec: Med de nya rekommendationer som säkerhetsstudien gett oss har vi på nytt konkreta mål att jobba mot, säger Alf Tørrisplass, ordförande för FsF.


Du kan lese mer om prosjektet her.

(Omslagsfoto: Pegasus Helikopter)

NVE Renewable mix

Riskbaserad tillsynsplanering

Hydrogen molekyl green

Innovationsprojekt inom vätgassäkerhet

Credit Copyright Equinor Northern Lights CO2 permanently stored reservoir 3270904

Safetec bidrar till säker och effektiv koldioxidavskiljning och -lagring