Pegasus
Referanser

Klart sikkerhetsløft for norske helikoptre

Kartlegging av sikkerhetsnivået og målrettet arbeid med anbefalinger har ført til en markant nedgang i antall ulykker for innlandshelikoptre i Norge.

På oppdrag fra Luftfartstilsynet gjennomførte Safetec en kartlegging av sikkerhetsnivået for innlandshelikoptre i Norge i 2011-2012. Et viktig resultat av denne sikkerhetsstudien var 41 anbefalinger for å bedre sikkerheten i bransjen.

Våren 2019 meldte Luftfartstilsynet at siste anbefaling var lukket, og bransjen hadde oppnådd store forbedringer. Det var imidlertid et fortsatt behov for kontinuerlig sikkerhetsarbeid. For å få en ny sikkerhetsvurdering av bransjen og for å avdekke nye risikoforhold ønsket Luftfartstilsynet en ny sikkerhetsstudie i 2021. Også denne gangen gikk oppdraget til Safetec.

Kraftig forbedret sikkerhet

Rapporten med den nye studien ble ferdigstilt i begynnelsen av 2022, og det ble slått fast at sikkerheten var kraftig forbedret:

Antall ulykker siden 2013 har gått ned med 56 % per antall flytimer.

– Vi vurderer at 21 % av denne nedgangen skyldes gjennomføring av tiltak vi pekte på i vår 2012-rapport, sier prosjektleder Gunnar Hauland i Safetec.

– Det er også andre årsaker til at sikkerheten er bedret, blant annet bedre ansettelsesforhold, arbeid med sikkerhetskultur og innføring av ny teknologi og nytt regelverk, sier Hauland.

Utviklet ny risikomodell

Safetec har benyttet en kombinasjon av kvantitative og kvalitative metoder for å vurdere sikkerhetssituasjonen for helikoptre i innlandsmarkedet. Vurderingene er knyttet til definerte risikopåvirkende forhold (RIF) og lagt inn i en risikomodell. RIF handler om forhold som kan påvirke sikkerhet.

I rapporten konkluderes det med at sikkerheten, generelt, er vesentlig bedre i 2021 enn etter avslutningen av forrige studie, men det er flere betydelige sikkerhetsutfordringer.

Det kontinuerlige sikkerhetsarbeidet fortsetter for bransjen, og Safetec har anbefalt totalt 25 nye forslag. Implementering av disse tiltakene kan bidra til å redusere havarifrekvensen med ytterligere 49 %.

Gunnar Hauland 1

Flere av tiltakene handler om rammebetingelser for innlandshelikoptre, blant annet påvirkning fra brukerne av helikoptertjenester.

– Gunnar Hauland, sikkerhetsrådgiver i Safetec

– For meg er det veldig tilfredsstillende å bidra til å øke sikkerheten i denne bransjen. I tillegg har vi utviklet metoder som vil være nyttig også for andre bransjer, sier Hauland.

Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF) er et møtepunkt for aktører i bransjen der man diskuterer forhold rundt helikoptersikkerhet.

De gleder seg over positive resultater etter målrettet sikkerhetsarbeid av Luftfartstilsynet og FsF, og stiller seg positive til de nye forslagene fra Safetec:

– Med de nye tilrådningene som sikkerhetsstudien har gitt oss har vi på nytt konkrete mål å strekke oss etter, sier Alf Tørrisplass, leder av FsF.Du kan lese mer om prosjektet her.

(Forsidebilde: Pegasus Helikopter)

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!