Klekken Safetec gathering 2022

Vi ønsker enda flere nyansatte velkommen

23.11.2022

Vi har styrket vårt team med teknisk kompetanse

Jhonnatan Toloza

Jhonnatan Toloza

Jhonattan Toloza – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim. Jhonattan har en master i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold fra NTNU, denne var han ferdig med i juni 2022. Siden 2012 har Jhonattan jobbet med selskaper knyttet til olje- og gassindustrien i Colombia. Han har erfaring med å bruke metoder som RCA og FMECA for å analysere feil og forbedre vedlikeholdsprogrammer. I Safetec vil Jhonattan sin tidligere erfaring gi ham en god forståelse av de prosessene han analyserer.

Geir Ove Myhr

Geir Ove Myhr

Geir Ove Myhr – Principal sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Trondheim. Geir Ove kommer fra Vysus Group hvor han har jobbet som overingeniør innen risikoanalyser og konsekvensmodellering.
Geir Ove har mastergrad i teknisk fysikk fra NTNU og doktorgrad i teoretisk fysikk fra universitetet i Erlangen-Nürnberg. De siste årene har han jobbet med risikoanalyser for flere store landanlegg og utvikling av nye verktøy og metoder for risikoanalyse.

Jonas Ø Støre

Jonas Ø Støre

Jonas Østergaard Støre – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Jonas har en master i Produktutvikling og produksjon fra NTNU, med spesialisering innenfor strømningsteknikk. På studiet har han drevet en del med CFD-simuleringer som han vil fortsette med i Safetec. Han kommer fra Telenor Infra der han har jobbet med kjøling, ventilasjon og prosjektledelse.

Ondrej Osicka

Ondrej Osicka

Ondrej Osicka – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Bergen. Han har en doktorgrad fra NHH med spesialisering innenfor operasjonsanalyse og kooperativ spillteori. Ondrej har flere vitenskapelige publikasjoner som fokuserer på prosessoptimalisering innen logistikk og supply chain management med hensyn til effektivitet, bærekraft, kostnader og rettferdighet.

Henning Larsen

Henning Larsen

Henning Larsen – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Henning har en mastergrad i Bærekrafts, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse (tidligere HMS-linja) fra NTNU, og kommer fra en stilling som prosjektingeniør i Veidekke Bygg. Han har blant annet erfaring med å følge opp HMS-arbeid på byggeplasser, utvikling av digitale systemer for avviksbehandling og kvalitetssikring, fremdriftsplanlegging, miljøsertifisering (BREEAM), og oppfølging av ulike faggrupper. I Safetec ønsker han å bidra til at organisasjoner forstår verdien av å jobbe proaktivt med sikkerhetssystemer som ivaretar både formelle og uformelle aspekter, og hans erfaringer vil være nyttige å ta med seg inn i dette.

Vi har også styrket vår satsing innen miljø- og bærekraft:

Salva M Lukoseviciute

Salva M Lukoseviciute

Salva Marija Lukoseviciute – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Stavanger. Salva har en master i Miljøteknologi fra UiS med spesialisering Offshore Environmental Engineering. I masteroppgaven utviklet hun et rammeverk for miljørisikoanalyse (ERA) av mineralutvinning på havbunnen. Oppgaven var i nær relasjon til prosjektet «Eco-safe ridge mining» som støttes av forskningsrådet og har flere industri- og forskningspartnere, inkludert Equinor, Loke Marine Minerals, UIB og NORCE. Salva har tidligere en bachelor i Biologisk kjemi-Bioteknologi fra Universitetet i Stavanger. Ved siden av studiene jobbet Salva som assistent i Miljøkjemi og HMS, og som mentor i akademisk skriving ved UiS.

Christine A Grønlund

Christine A Grønlund

Christine Alstad Grønlund – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Christine har en master i global bærekraftig utvikling og samfunnsplanlegging, med spesialisering i utviklingsledelse. Hun har de siste fire årene jobbet hos Nettpartner med planlegging, prosessforbedringsarbeid og logistikk i prosjekter innen utbygging og vedlikehold av elektrisk infrastruktur. Christine skal bruke sin kompetanse om – og interesse for - bærekraft i Safetec, og etterstreber å finne gode, helhetlige løsninger tilpasset kundens behov.

Human Factors (HF) er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom mennesker og teknologi/organisasjon. Hensikten er å bidra til så sikre og effektive operasjoner som mulig. Safetec har ett av Norges største fagmiljøer innen human factors. Vi bruker denne kompetansen til å hjelpe kundene våre med å planlegge og gjennomføre sikre og effektive arbeidsprosesser og til å designe arbeidsplasser som tar høyde for menneskets muligheter og begrensninger. HF er også sentral kompetanse i risikoanalyser, i granskinger og kontinuerlig læring og forbedring. Vi har den siste tiden utvidet teamet vårt.

Johan K Jacobsen

Johan K Jacobsen

Johan K. Jacobsen – Sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Oslo. Johan har en mastergrad i sosial- og kognitiv psykologi med fordypning i operativ psykologi fra Universitetet i Bergen, og skrev masteroppgave om samarbeid, kommunikasjon og prestasjoner i akuttmedisinske team. I tillegg har han en bachelor i medievitenskap. Etter studiene har han jobbet hos Senter for krisepsykologi og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom), og har bistått i forskningsprosjekter med formål om å kartlegge og utbedre samarbeid, prestasjoner og sikkerhet i operative innsatsstyrker. Johan har også erfaring fra rådgivning innen rekruttering, med fokus på å finne komplementær kompetanse og sette sammen gode team.

Lene Gravdal

Lene Gravdal

Lene Gravdal – Principal sikkerhetsrådgiver ved vårt kontor i Bergen. Lene har mer enn 18 års erfaring fra ulike teknologitunge selskaper i flere bransjer. Hun har lang erfaring med arbeidsmiljøspørsmål og har jobbet både med kartlegging, analyser, vurderinger og i tiltaksfasen.
Hun har også jobbet med å utvikle metoder for kartlegging og vurdering av arbeidsmiljørisiko generelt og psykososial risiko spesielt. Lene har erfaring fra en rekke endrings- og omstillingsprosesser. Hun er særlig opptatt av å styre psykososial risiko i endring, for å få mer effektive endringsprosesser, og for å redusere negative helsekonsekvenser for menneskene i virksomheten. Lene har videre erfaring med og interesse for sikkerhetsledelse, sikkerhetsklima og kultur. Lene har erfaring både som rådgiver og leder og er en erfaren fasilitator, kursholder og intervjuer.

Vi ser også frem til å få nye kollegaer i januar!

Jørgen Ernstsen – kommer tilbake til Safetec etter å ha vært en periode i DSB. Jørgen har en
Ph.d. i Nautiske Operasjoner og en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Hans hovedområder inkluderer oppgaveanalyser, verifisering og validering (e.g., CRIOP) og design av brukergrensesnitt (HMI). Ernstsen har erfaring med både kvalitative- og kvantitative datainnsamling- og analyse. Han har vært involvert i store kontrollromsprosjekter, HMI-designprosjekter og har både ledet og vært scribe i en rekke funksjons-, oppgave- og CRIOP analyser, i tillegg til human factors-prosjekter som eksempelvis arbeidsbelastning og alarmsystemer.

Kristin Grønhaug Senderud – er nyutdannet fra Universitet i Bergen. Kristin har under studietiden opparbeidet seg spesialisert kunnskap innen menneskelige faktorer i maritim sektor, med erfaring fra forskningspraksis og masteroppgave. Hovedmotivasjonen hennes er å bruke kunnskap om mennesker til å forhindre alvorlige hendelser og sikre effektiv drift.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!