Safetec bilde65

Tre erfarne fagfolk på laget

17.03.2023

Safetec fortsetter å tiltrekke seg kloke hoder. Med Frank Bolstad, Ninni Austad og Jørn Foros blir vi enda sterkere på blant annet risikostyring, RAMS, teknisk arbeidsmiljø, kartlegging og opplæring.

Med en master i samfunnssikkerhet fra UIS startet Frank Bolstad karrieren innen olje og gass med teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø. Etter det har han stort sett jobbet med jernbanesikkerhet og RAMS, både i drift og utbyggingsprosjekter, med tog og T-bane.

Bolstad har en allsidig bakgrunn og også stor interesse for beredskap og risikoanalyse.


Utbygging av vei og jernbane

– Flere av oss som allerede jobber i Safetec kjenner Frank fra før, og vi ville veldig gjerne ha ham som kollega. Spesielt innenfor risikostyring, RAMS og teknisk arbeidsmiljø har han etterspurt kompetanse som kunder i flere bransjer vil ha stor nytte av, sier Arnstein Skogset, avdelingsleder for RAMS og HMS i Safetec.

Frank Bolstad

Frank Bolstad

Frank Bolstad er spent og fornøyd, og har allerede kommet godt i gang på Tønsberg-kontoret med full tyngde på et utbyggingsprosjekt som inkluderer både vei og jernbane.

Jeg gleder meg til å vinne oppdrag sammen med nye kolleger og «gamle kjente», levere kvalitet, lære nye ting, utvikle meg faglig, kanskje gjøre verden til et litt sikrere sted på en eller annen måte og å ha innholdsrike og hyggelige arbeidsdager, sier Frank Bolstad.

Fra teater til studier av mennesker

Ninni Kristine Austad har 15 års erfaring som prosjektleder av kreative prosesser. Hun har en bachelorgrad i sosiologi med fordypning i arbeid og organisasjon, og fag i sikkerhet og arbeidslivskommunikasjon. Hun har også en bachelorgrad i drama og teater, med fordypning i prosjektledelse og konseptutvikling. Ninni har jobbet mye med kartlegging og veiledning i forbindelse med rekruttering. Hun har også jobbet mye med formidling, og med å utvikle tekster som skal brukes til kartlegging, veiledning og opplæring.

Ninni Austad

Ninni Austad

– Jeg valgte Safetec fordi jeg vil være en del av laget med de beste folka, i en verden som er i kontinuerlig endring, og hvor jeg må utfordre meg selv hver dag på jobb. I Safetec kan jeg bruke formidlingserfaringen min til å jobbe med problemstillinger som utgjør en forskjell. Mennesker er interessante, og det å kartlegge, analysere og formidle hva mennesker gjør – dét er spennende, sier Austad.

Jens Christen Rolfsen er avdelingsleder for ledelse, organisasjon og sikkerhet i Safetec. Han lot seg lokke av Austads kombinasjon av prosjektledererfaring, kreative evner og glede over å formidle skriftlig og muntlig.

– Vi i Safetec gjennomfører hvert år mange utredninger og vurderinger, for eksempel om hvordan strukturelle endringer kan påvirke risikonivået i en næring. Ninni vil løfte både kapasiteten og kompetansen til å levere slike prosjekter, sier Rolfsen.

Akkurat nå jobber Austad med Sjøfartsdirektoratet i et prosjekt hvor vi ser på bemanningsforskriften og mulige endringer i hvordan sikkerhetsbemanningen på et fartøy skal fastsettes,


Risikoanalyse av avfallsanlegg

Jørn Foros jobber fra Trondheim etter overgang fra SINTEF Energi hvor han blant annet forsket på hvordan man kan sørge for god pålitelighet for komponenter og systemer i strømnett og vannkraftanlegg.

Jørn Foros

Jørn Foros

– Jeg valgte Safetec for å bruke mine analytiske evner til å hjelpe norske og andre industriaktører med deres utfordringer. Jeg er mest glad i tekniske analyser innen sikkerhet og pålitelighet som gir nyttige og meningsfulle resultater til våre kunder, sier Jørn Foros.

Han har tidligere jobbet i Scandpower/Lloyd’s Register og har en doktorgrad i fysikk fra NTNU fra 2008, samt 14 års erfaring med ulike analyser og forskningsprosjekter innen risiko og pålitelighet.

Foros har blant annet jobbet med leveringspålitelighet i transmisjons- og distribusjonsnett, pålitelighet til nødstrømsforsyning til sykehus, kvantitative risikoanalyser av olje- og gassinstallasjoner, analyser av flerfasestrømning i olje- og gassinstallasjoner, og tilstandsvurderinger, levetidsanalyser og kost-nytteanalyser for optimal forvaltning av kraftsystemer.

Med denne erfaringen er avdelingen Pålitelighet og optimalisering Jørns nye «hjem» i Safetec:

– Jørn bidrar med bred kompetanse og bransjekunnskap til et allerede sterkt fagmiljø i Safetec innen pålitelighet, optimalisering og risikoanalyser. Han har allerede blitt en viktig ressurs på et av våre oppdrag som omfatter risikoanalyse av et avfallsanlegg. Nå er vi i gang med en ny tilsvarende jobb hvor Jørn får en sentral rolle som prosjektleder, sier avdelingsleder Reidun Kristine Opsahl.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!