RAMS kurs

Satser mer på RAMS

15.01.2024

Etterspørselen etter RAMS-kompetanse er stor i markedet. Derfor gjennomfører Safetec i disse dager interne kurs innen jernbane-RAMS for å bidra enda sterkere i utbyggingsprosjekter hos Bane NOR, Sporveien T-bane og for andre kunder.

Safetec har allerede flere RAMS-rådgivere som jobber for Bane NOR og Sporveien i ulike prosjekter. Likevel er det et udekket behov for denne kompetansen.

Tidlig i januar holdt derfor Karen Ranestad et RAMS-kurs internt i Safetec. Kurset ga deltakerne en innføring i relevant lovverk, regelverk og metodikk tilknyttet RAMS hos både Bane NOR og Sporveien T-bane, samt innsikt i hvordan RAMS-prosessen i et prosjekt typisk gjennomføres. Her var risikovurderinger i henhold til CSM RA, TSIer, og meldinger og søknader til Statens jernbanetilsyn sentrale temaer som ble gjennomgått.

God formidling og faglig integritet har vært nøkkelen til suksess gjennom de 11 årene jeg har jobbet med RAMS. Det ivaretar vi gjennom internkursingen, sier Karen Ranestad, som er ansvarlig for internkursingen i RAMS i Safetec.

Safetec-rådgiverne som nå får ekstra kursing, har alt fra 3 til mer enn 25 års erfaring fra ulikt arbeid med risikostyring.

Karen Ranestad

Kurset skal sørge for at RAMS-rådgivere som representerer Safetec evner å tilpasse RAMS-prosessen til det gitte prosjektet, og bidra med verdi og trygghet til kunden.

– Karen Ranestad, senior sikkerhetsrådgiver og kursholder

Tettpakket agenda

Mange temaer skulle gjennomgås på kurset, men det ble også brukt tid på refleksjoner, spørsmål og diskusjoner underveis. Det ble lagt stor vekt på viktigheten av å tilpasse RAMS-prosessen til det gitte prosjektet.

Eliin Rødal, Safetec

Eliin Rødal, Safetec

Eliin Rødal blant Safetec-rågiverne som nå øker egen kompetanse for å gi seg selv nye muligheter. Hun har over 25 års erfaring med risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging, øvelser og krisehåndtering med hovedvekt offentlig sektor. Innenfor samferdsel har hun jobbet med beredskapsplaner og - analyser for Bane NOR i ulike prosjekter. Nå kan hun bruke sin erfaring også innenfor RAMS-prosjekter.

Fra kurset tar jeg med meg at RAMS tilfører et større og synligere helhetsperspektiv på sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikehold i prosjektene, ikke bare tekniske løsninger alene. RAMS-prosessen er fleksibel og kan tilpasses prosjektets omfang og kompleksitet, sier Rødal.

Veien videre

Intensjonen med kurset er å gi nåværende og fremtidige RAMS-rådgivere de nødvendige knaggene for å kunne tre inn i rollen som RAMS-rådgiver, både i rådgiverkontrakter og som innleid hos Bane NOR eller Sporveien.

Utover våren vil Safetec gjennomføre flere kortere fordypningsseanser med ulike temaer innen RAMS. Dette for å gradvis få mer «kjøtt på beina» og sikre en enhetlig måte å praktisere RAMS-rådgiverrollen i våre oppdrag.

Mer om RAMS:

  • I henhold til jernbaneinfrastrukturforskriften og kravforskriften, er henholdsvis Bane NOR og Sporveien pålagt å følge RAMS-prosesstandarden EN 50126 ved bygging av ny jernbaneinfrastuktur eller endring av programmerbare tekniske systemer.
  • En RAMS-rådgiver sin rolle er å tilrettelegge for og påse at RAMS-prosessen følges i det gitte utbyggingsprosjektet, og har en nøkkelrolle i forbindelse med melding og søknad om tillatelse som oversendes Statens jernbanetilsyn for å ta i bruk endringer i jernbaneinfrastrukturen.
  • Safetec har RAMS-rådgivere både i Norge og i Sverige, med kompetanse innenfor både jernbaneinfrastruktur og rullende materiell.

Har din organisasjon behov for RAMS-kurs?

Arnstein Skogset
Arnstein Skogset

Avdelingsleder
arnstein.skogset@safetec.no

Karen Ranestad
Karen Ranestad

Senior sikkerhetsrådgiver
karen.ranestad@safetec.no

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!