eksportkontrollverktøy

Safetec lanserer verktøy for eksportkontroll

09.03.2023

Safetec har gjennom dialog med våre kunder og samarbeidspartnere i flere sektorer opplevd større oppmerksomhet rettet mot eksportkontroll.

Dette ble ytterligere aktualisert gjennom de nasjonale trusselvurderingene utgitt av NSM, PST og Etterretningstjenesten den 13. februar 2023.

Lanserer nå et nytt verktøy

Safetec lanserer nå et nytt verktøy som kan gjøre det lettere å få oversikt over om aktuelle varer, teknologi, kunnskap og tjenester er underlagt eksportkontrollregelverket. Verktøyet er utviklet i samarbeid med datastudenter fra NTNU og gjør det mulig å foreta søk på nøkkelord opp mot eksportkontrollforskriften.

Eksportkontrollen retter seg mot to formål som reguleres gjennom Eksportkontrolloven og underliggende forskrift:

  • Å sikre at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.
  • At eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) samt leveringsmidler for slike våpen.

I henhold til Eksportkontrollloven er det eksportørenes ansvar å sørge for at det foreligger gyldig eksportlisens. Verktøyet er etablert for å gi støtte til eksportørene i denne prosessen, og skal gjøre det enklere å finne frem til om man er berørt av lovverket.

Eksportkontrollverktøyet er nå fritt tilgjengelig her.

Merknader:

  • Verktøyet dekker i første omgang kun Liste II, i eksportkontrollforskriften. Dette er knyttet til flerbruksvarer.
  • Verktøyet lagre ingen data knyttet til søk som en evt. trusselaktør kan utnytte. Det inkluderer hvem som søker, hva det søkes etter eller resultater fra søk.
  • Safetec tar ikke ansvar for evt. feil som kan oppstå gjennom søk. Det inkluderer søkeresultater.

Kontakt oss for mer informasjon

JCH
Jens Christian Holst

Spesialistrådgiver
jens.christian.holst@safetec.no

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet