NVE Renewable mix
Referanser

Risikobasert tilsynsplanlegging

Etter et tilsyn fra Riksrevisjonen hadde NVE behov for å forbedre sine metoder for utvelgelse av tilsynsobjekter. Sammen med Jan Erik Vinnem (Preventor) har Safetec utviklet en modell som skal støtte NVE sin utvelgelse av tilsynsobjekter.

– Vi hjelper tilsynsmyndigheter med å gjøre viktige og riktige prioriteringer», sier Terje Dammen i Safetec.

Risikobasert tilsynsplanlegging handler om å ha et sett relevante kriterier for å prioritere hvilke objekter det skal føres tilsyn med. Objekter med høy risiko skal prioriteres framfor objekter med lav risiko. Manglende kunnskap om tilsynsobjektet medfører usikkerhet.

Terje Dammen utdyper:

– Det er minst tre gode grunner til å ha en risikobasert tilsynsplanlegging:

  • En risikobasert tilsynsplanlegging gir myndighetene et bedre grunnlag for utvelgelse av tilsynsobjekter og ikke minst bedre innsikt i risikofokus hos eierne av objektene.
  • Tilsynsvirksomhet blir på dette grunnlaget et viktig verktøy for tilsynets egen kvalitets- og effektivitetsutvikling, herunder læring på tvers mellom avdelinger og ikke minst i dybden innen faget.
  • Oppfølging av data i interne data-kilder gir anledning til å heve kvaliteten i tilsynsarbeidet, og forventes også å bidra til at tilsynsobjektene får større oppmerksomhet på vesentlig aspekter i en forebyggende sammenheng.

Fokus på forebyggende arbeid

Kraftforsyningen i Norge er kritisk infrastruktur, og er nødvendig for at funksjonsevnen i dagens samfunn skal være tilfredsstillende. NVE fører tilsyn med sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og om miljø blir ivaretatt i energi- og vassdragsanlegg.

Utgangspunktet for dette prosjektet var at det for NVE er det spesielt viktig å legge vekt på det forebyggende arbeidet i virksomhet deres.

Jan Erik Vinnem gjennomførte høsten 2020 et forprosjekt for NVE. Fra 2021 ble Safetec engasjert for å bistå med utvikling av en modell for risikobasert utvelgelse av tilsynsobjekter innenfor NVE tilsynsansvar.

Arbeidet har foregått fram til og med 2022 og dekker alle tilsynsseksjoner i NVE. Safetec har levert forslag til modeller som anvender tilgjengelige data og har testet modellene for ulike tilsynsområder i NVE.

Flere bruksmuligheter for modellen

Arbeidet for NVE representerer en videreføring av arbeidet som Preventor og Safetec startet for Petroleumstilsynet i 1999. Det svarer ut Riksrevisjonens "bestilling" til de sentrale tilsynsorganer om at utvelgelse av tilsynsobjekter skal være risikobasert så langt det er praktisk mulig.

– Vi har oppfattet fra NVE at den risikobaserte modellen gir gir et nyttig underlag for å se viktige forskjeller og konkretisere potensielle svakheter hos tilsynsobjektene, sier Jan Erik Vinnem i Preventor.

– Dette oppdraget har vært spennende for Safetec på flere måter. NVE har en viktig rolle for sikkerheten til kritisk infrastruktur i Norge. Samtidig kan modellen vi har utviklet for NVE også være nyttig for aktører i andre bransjer, sier Terje Dammen.

Slike modeller gir godt underlag for å vurdere tilstanden innen områdene som kontrolleres.

Terje Dammen

Med enkle tilpasninger kan dette verktøyet brukes i lignende tilsynsaktiviteter – ikke bare av tilsynsmyndigheter, men også av selskaper som utfører interne kontroller for å følge opp for eksempel interne enheter

– Terje Dammen, sjefrådgiver i Safetec
Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet