Gassco receiving terminal Zeebrugge Foto Gassco

Rammeavtale med Gassco

11.10.2023

Gassco er operatør for det norske transportsystemet for gass, og har ansvaret for gassleveransene fra norsk sokkel til Europa. Safetec har nylig inngått rammeavtale med Gassco på studier innenfor blant annet risikostyring, sikring, granskning og beredskap.

– Safetec er stolte over at Gassco har valgt oss som leverandør på denne rammeavtalen, sier spesialistingeniør og kundeansvarlig Linda Martens Pedersen i Safetec.

– Gassco har en sentral rolle når det gjelder forsyningssikkerhet av gass til Europa, og det å bidra til å sikre disse leveransene er helt i tråd med Safetetecs strategi og ambisjoner. Vi har bistått Gassco siden 2009 og er nå glad for å være i gang med første prosjekt under denne rammeavtalen, forklarer Martens Pedersen.

Gassco har rammeavtaler med flere aktører, og nå har Safetec sikret seg en fireårsavtale i en avtale som dekker studier innen:

  • Sikkerhet og risikostyring
  • Sikring og beredskap
  • Leveransesikkerhet og pålitelighet
  • HOP - Human and Organisational Performance
  • Granskning
  • Vedlikeholdsstyring

For å øke kapasitete og styrke kompetanse, har Safetec inngått et samarbeid med Maintech. Maintech er en ledende leverandør av konsulenttjenester innenfor vedlikeholdsstyring.

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet