Jan Dahlsveen

Over 20 år med problemstillinger i topplokket

20.10.2021

Han er blant Safetecs mest synlige rådgivere utad og eksperten «alle» spør om faglig sparring og råd internt. Det kan være slitsomt og krevende å ha utallige problemstillinger svirrende i topplokket til enhver tid. Men Jan Dahlsveen (55) har vanskelig for å si nei til å drøfte en god problemstilling.

Han feirer i disse dager sitt 20-årsjubileum i Safetec. Mellom helikoptersimuleringer, risikovurderinger for oppdrettsanlegg og andre kundemøter ble det også tid til en kakemarkering med kollegene. Men det er travle dager, og stadig nye utfordringer og spørsmål.

– Jeg er like mye rådgiver internt som eksternt, og blir spurt veldig ofte om problemstillinger i prosjekter jeg ikke er med i. Det kan være slitsomt og krevende, men jeg har vanskelig for å si nei, sier Dahlsveen og smiler.

Han gjør det ofte ­– selv med hodet fullt av egne og andres problemstillinger. Åpenhet til å diskutere faglige forhold «når som helst, med hvem som helst» er viktig for Jan Dahlsveen. Det er derfor han alltid finner tid til å hjelpe yngre kolleger.

– Opplæring er viktig og helt avgjørende for å gjøre folk mer selvstendige. Jeg får brynt meg både faglig og menneskelig ved å hjelpe folk til finne fram til essensen av en problemstilling som i utgangspunktet kan være ganske diffus.

I slike tilfeller kan det åpenbart være nyttig å snakke med en med over 20 års erfaring som konsulent. Dette er Dahlsveens håndverk:

– Det er viktig å forstå og beskrive kundens behov. Det er det som må være utgangspunktet for enhver diskusjon om problemstilling og mulig løsning. Vår jobb starter ofte med å assistere kunden i å sette opp en tydelig beskrivelse av problemet og identifisere hvilke egenskaper en løsning skal ha. Hvis du ikke skjønner problemet, er det vanskelig å komme opp med en god løsning, forklarer han.

Hva skal egentlig sluttproduktet være? En rapport med faglig begrunnelse for et «ja» eller «nei», eller en beskrivelse av en prosess kunden skal jobbe i? Dahlsveen framhever viktigheten av å lede en leser, kunde eller kollega gjennom en forklaring sånn at de forstår hvert steg og ser den røde tråden i argumentasjonen.

– Da får du en god prosess og sikrer en god formidling av resultatet. Derfor er det så viktig å få med både kunder og kolleger i denne prosessen. Etter et prosjekt med Safetec skal kunden føle at de har fått tydelige svar på en problemstilling, og en bedre forståelse av hva som er viktig dersom de har et anlegg eller et system. De skal også oppleve at vi har hatt en god dialog underveis og at de får noe «mer». Det er en viktig suksessfaktor for oss i Safetec. Da kommer kundene tilbake.

Seilskute og snegler

Karrieren i Safetec startet i 2001. Han hadde tatt doktorgrad gjennom SINTEF som en del av et internasjonalt forskningsprosjekt for byggingen av Snøhvit-anlegget til Statoil. Der jobbet han blant andre med Gaz de France, British Gas og Osaka Gas. Han møtte mange dyktige folk og fikk reist mye, blant annet til Paris, Japan og Storbritannia. Kanskje var det her reiselysten ble vekket. Etter Snøhvit fikk han uansett jobb i Safetec.

– Mitt første minne med Safetec var en team-building på ei seilskute i Grimstad der vi spiste snegler vi fant i fjæra. Det var før jeg begynte i jobben, og jeg husker det som et utrolig raust og hyggelig møte med nye kolleger.

Fra Snøhvit-prosjektet hadde han god forståelse for fysikken og farene med LNG. I Safetec fikk han i oppdrag å utvikle bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics) for å avdekke forhold knyttet til risiko for brann. Han ble sendt til England for opplæring, og fikk mulighet til å jobbe med CFD-utvikling i et prosjekt for Cottam Powerplant. Det er 17 år siden, og for én måned siden fikk Safetec i oppdrag å oppdatere den opprinnelige analysen for det samme anlegget.

Tester ut "norsk" tenkemåte

Dahlsveen er altså glad i å reise og oppleve nye ting. Han har vært styreleder og koordinator for Safetec i Kuala Lumpur, og da var det viktig for ham å være der fysisk og sikre at de faktisk greide å samarbeide med andre Safetec-kontor om prosjekter. Han tok med kona og datteren til Malaysias hovedstad på sommerferie, selv om han riktignok brukte «ferien» til morgenjobbing på kontoret til klokken 13.

Gjennom to tiår i organisasjonen har han fått reist mye gjennom jobben. Dahlsveen trekker fram «å kjøre prosjekter utenfor Norge» som det kanskje mest spennende og lærerike i karrieren.

Jan Dahlsveen, Morten Skjong og Espen Åkre utenfor Saudi Aramcos hovedkvarter i Dhahran, Saudi Arabia. De deltok på et arbeidsmøte i forbindelse med risikoanalyser og befaring på plattformer i den Arabiske gulf i 2014

– Da får vi prøvd ut og sett om måten vi tenker på også fungerer andre steder. Heldigvis fungerer det, men kulturforskjeller kan gjøre ting litt mer utfordrende.

Da Safetec var eid av ABS Group jobbet han på et prosjekt for Saudi Aramco i Saudi Arabia. I Dammam ble han fløyet ut til et anlegg i et amerikansk helikopter med gamle jagerpiloter bak spakene. Han skulle se nærmere på et anlegg som produserer ti ganger mer olje enn en vanlig installasjon i Norge.

– Under befaringen brukte vi den norske metodikken med å stille direkte spørsmål til arbeidere og ledere ved anlegget, og de ble veldig engasjerte av å få si sin mening. Etterpå sa plattformsjefen i Aramco til meg at han aldri hadde vært så sliten i hele sitt liv – han var åpenbart ikke vant til den åpenheten og å få så mange spørsmål. Han hadde virkelig fått kjørt seg!

Morten Skjong og Jan Dahlsveen på en av Saudi Aramcos installasjoner i Dammam i den Arabiske Gulf i 2014.

Stortingets spørretime og ny standard

Dahlsveen har beholdt Safetec som arbeidsgiver fordi han har fått være med på mange spennende og forskjellige prosjekter. Han tror ikke han hadde fått samme muligheter andre steder.

Den siste tiden har han jobbet med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for St. Olavs sykehus i Trondheim. Safetec-teamet har gjort banebrytende arbeid med å kartlegge forholdene for landing av nye redningshelikoptre, blant annet ved bruk av CFD, som vanligvis brukes i forbindelse med brannsimuleringer. Resultatene ble tatt opp i Spørretimen på Stortinget, og konsulentene fulgte spent med på Dagsrevyen for hvordan dette skulle tas videre.

– Det ble sagt at vi fikk til mer på én måned enn det man kan forvente i løpet av 1-2 år om samme jobb skulle kjøres som et forskningsprosjekt. Våre funn ble også påpekt av helikopterpilotene som fornuftig og korrekt, så jeg er ganske stolt av hva vi fikk til.

Han jobber også med fiskeoppdrett og utviklingskonsesjoner, der en del av jobben er å forbedre prosessene og optimalisere fiskevelferden også her ved å benytte CFD.

De tre siste årene har Dahlsveen også sittet i komiteen for utvikling av ny standard NS 9415 for flytende akvakulturanlegg, som ble presentert i september. Standarden tydeliggjør risikobasert tilnærming og påpeker viktigheten av å gjøre gode risikovurderinger slik at et akvakulturanlegg kan designes for sikker drift.

Nå gleder han seg mest til flere fysiske møter etter utallige timer på Teams i halvannet år.

– Jeg har savnet den uformelle samtalen utenfor selve møte. Det er i pauser, i lunsjen eller på reiser man kommer tettere på personer. Da får jeg et større innblikk i hvordan folk tenker, og det er viktig for å få et godt samarbeid og gode prosesser. Både med kunder og kolleger.

På den måten kan han gjøre en enda bedre jobb som konsulent og fagperson og hjelpe flere. Det er viktig for Jan Dahlsveen.

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet