Ivar Jefry og Prasanna 2

Nye Safetec-seniorer

24.08.2023

Vi har styrket oss med erfarne senior sikkerhetsrådgivere med kompetanse innenfor eksplosjonssikkerhet, RAMS- og RAM-analyser og CFD-simulering. Her blir du litt mer kjent med Ivar, Jefry og Prasanna.

Som perler på en snor startet Ivar, Jefry og Prasanna i april, mai og juni hos Safetec. De jobber ut fra Bergen, Trondheim og Oslo.

Ivar og Prasanna er plassert i risk assessment-avdelingene, mens Jefry jobber i avdelingen for pålitelighet og optimalisering.

Ivar Kalvatn

Ivar Kalvatn

Ivar B. Kalvatn har en mastergrad i prosess-sikkerhet fra Universitetet i Bergen og mer enn 12 års erfaring innen eksplosjonssikkerhet fra Gexcon. Hans hovedområde er risikovurderinger og produktsertifisering i henhold til krav i ATEX.

Ivar har også lang erfaring med å utføre fullskala eksplosjonstester og å knytte testresultater til CFD-arbeid og eksplosjonsmodeller.

– Jeg er opprinnelig fra Volda på Sunnmøre, men har bodd i Bergen de siste 19 årene. Jeg har blitt veldig godt mottatt her i Safetec, sier Ivar.

Jefry Nunez

Jefry Nunez

Jefry Núñez Ceciliano har en master i RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) og en bachelor i elektromekanikk. Tidligere i sin karriere har han jobbet en del med risiko- og pålitelighetsanalyser for olje og gassinstallasjoner. Han har også jobbet med risikovurderinger og RAM-analyser for jernbaneinsfrastruktur.

– Opprinnelig kommer jeg fra Costa Rica, hvor jeg vokste opp på en kaffegård. Sjekk selv på Google Maps. I 2008 ble jeg importert til Trøndelag hvor jeg drev med et intership hos TrønderEnergi, sier Jefry.

Han beskriver seg selv som en slags «konsulentnomade» i noen år, og han er nå veldig fornøyd med å endelig ha funnet tilholdssted hos Safetec.

– Jeg liker å jobbe tett med kundene for å oppnå mest mulig optimale løsninger som er kostnadseffektive og bærekraftige, uten å påvirke sikkerhet og miljø, sier Jefry.

De siste 5 årene har Jefry jobbet mest med etablering og optimalisering av vedlikeholdsprogrammer innen forskjellige bransjer (f.eks. jernbaneinfrastruktur, smelteverk, olje & gass og elkraft), basert på risikovurderinger og RCM-tilnærming.

Prasanna Welahettige

Prasanna Welahettige

Prasanna Welahettige tok sin mastergrad i energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sør-Norge, før han fullførte sin doktorgrad i olje- og gassektoren, med spesialisering i strømningsmodellering for toppsidebrønnboring, samme sted.

Prasannas hovedområder er CFD sikkerhetssimuleringer og modellering i fornybar- og energi-industrien. Han har mer enn syv års erfaring innen CFD-simulering og numerisk modellering i ulike industrielle applikasjoner, eksperimentell erfaring med hydrogen lekkasjetesting, og har blant annet deltatt i flere hydrogensikkerhetsprosjekter.

– De siste årene har jeg vært ansatt som postdoktor ved Universitetet i Sørøst-Norge, hvor jeg blant annet har jobbet med hydrogensikkerhet i maritime brenselcellesystemer. Jeg skal jobbe med sikkerhet innen hydrogen, ammoniakk, olje og gass og andre bransjer den kommende tiden hos Safetec, sier Prasanna.

Han har bidratt til HAZOP-analyse, risikoanalyse, og typegodkjenningsprosesser. Han har sitt postdoktorstipend i hydrogensikkerhet.

Han har tidligere bidratt til HAZOP-analyse, risikoanalyse, typegodkjenningsprosess, og godkjennings-prinsipiell prosess. Han har sitt postdoktorstipend i hydrogensikkerhet.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!