Trond og Stein

Ny Safetec-direktør

01.02.2024

Fra og med 1. februar styrker Safetec samarbeidet på tvers i Safetec-gruppen gjennom etablering av en felles ledergruppe. I den forbindelse går Jorunn Seljelid av som Managing Director Norway og Trond Stillaug Johansen overtar det operasjonelle ansvaret i stillingen som Director Nordic Operations.

– Vi er takknemlige for Jorunns betydelige innsats og bidrag som Managing Director de siste ni årene. Jorunn har ledet Safetec i Norge gjennom flere krevende prosesser og vært helt sentral i å bygge opp selskapet til dagens nivå. Vi er veldig glade for at Jorunn blir med oss videre i selskapet, sier Stein Eggan, CEO i Safetec Group.

– Vi retter nå blikket fremover og ønsker Trond S. Johansen velkommen i hans nye rolle som Director Nordic Operations. Med Trond har vi fått en faglig sterk og kompetent leder til å bidra i vår pågående innsats for å styrke selskapets operative kapasitet og tilpasse oss endringer i markedet, sier Eggan.

Stillaug Johansen kommer fra stillingen QSS Manager i Safetec og bringer med seg 13 års erfaring fra ulike roller i selskapet.

Han har en solid forståelse av selskapets operasjonelle dynamikk og er godt posisjonert til å lede den operative virksomheten i Norge og Sverige.

CEO Eggan forklarer at veksten Safetec har opplevd de siste årene vil kreve nye former for organisering og effektivitet for å møte fremtidig konkurranse og arbeidsformer.

– Økt grad av digitalisering og bruk av muliggjørende teknologi vil påvirke hverdagen. Organisasjonsendringen bygger også opp under ønsket om å etablere en felles ledergruppe for hele Safetec-gruppen, forsterke synergier på tvers av geografiske lokasjoner og på den måten kunne frigjøre mer tid til bruk i den operative delen av virksomheten, sier han.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!