Hospital

Metode og begrep ved undersøkelser av hendelser

27.06.2022

Safetec har gjennomført en serie med arbeidsmøter for UKOM. Målet har vært å etablere en omforent tilnærming til tverrfaglige hendelsesgranskinger, for å bidra til læring og forbedret pasientsikkerhet i hele «pasientreisen».

Møtene har vært en del av kompetansestyringen i UKOM og har omhandlet granskingsmetode og validitet.

Praktiske øvelser har vært sentralt i møtene, og disse har vektlagt anvendelsen av et sosioteknisk systemperspektiv, inkludert SEIPS 3.0 rammeverket, som et utgangspunkt for semi-strukturerte intervjuer. Arbeidsmøtene ble gjennomført som en kombinasjon av virtuelle og fysiske møter.

- Arbeidsmøtene har vært en viktig arena for UKOM for å diskutere utfordringer og løsninger i vårt arbeid med å bidra til å styrke pasientsikkerheten i Norge.

– Synnøve Serigstad, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgtjenesten (UKOM)

– Det har vært utfordrende, men svært givende å jobbe med en så kompetent organisasjon som UKOM, sier Safetecs prosjektleder Gunnar Hauland.

– Vi har gitt UKOM et felles begrepsapparat og et rammeverk for sikkerhetsundersøkelser.

Mer om prosjektet kan leses her: En tryggere «pasientreise»? - Debatt og kronikk - Dagens Medisin

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet