Drilling

Kan bidra til økt risiko i petroleumsnæringen

13.03.2023

En ny rapport utarbeidet for Ptil viser at endringer i kontraktsforhold og operasjons- og samarbeidsmodeller påvirker beslutninger og handlinger både på ledelsesnivå og i den skarpe enden av operasjonene.

På oppdrag fra Petroleumstilsynet har Safetec ledet et forskningsprosjekt for å vurdere konsekvenser av endringer i kontraktsforhold og operasjons- og samarbeidsmodeller med hensyn på tilknytningsformer, arbeidstakermedvirkning, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsnæringen.

Forskningsprosjektet er gjennomført i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, SINTEF Teknologiledelse og Oslo Economics.

Prosjektet bygger på et omfattende datamateriale, blant annet gjennomgang og analyse av tilsynsrapporter, granskinger, bekymringsmeldinger og RNNP spørreskjemadata. Det er også gjennomført en intervjuundersøkelse med ansatte og ledere i leverandørselskaper og en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte i leverandørselskaper.


Resultatene viser at endringer i rammebetingelser påvirker beslutninger og handlinger både på ledelsesnivå og i den skarpe enden av operasjonene, og at dette kan bidra til økt risiko.


– Dette er relevant og verdifull kunnskap i aktørenes kontinuerlige arbeid med å opprettholde og videreutvikle det høye sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet, sier prosjekteier i Safetec, Jens Christen Rolfsen.  • Les hele rapporten her.
  • Les Ptils nyhetssak om rapporten her.
Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet