Illustrasjonsbilde

– JA til et selvstendig Ukom

31.08.2023

Safetec har sendt inn høringssvar til Varselutvalget og regjeringen. Anbefalingen er at Ukom fortsatt skal være selvstendig.

Regjeringen sendte tidligere i år Varselutvalgets rapport ut på høring. Torsdag 31. august gikk høringsfristen ut.

Høringsuttalelse fra Safetec om Ukom.
Safetec har sendt sin høringsuttalelse til Varselutvalget. Alle uttalelsene er tilgjengelig på regjeringens hjemmeside.


Safetec har levert et høringssvar, og argumenterer for et skille mellom Ukom og Statens Helsetilsyn:

– Safetec anbefaler på prinsipielt grunnlag at skillet mellom Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) og Statens Helsetilsyn videreføres, sier avdelingsleder Jens Christen Rolfsen i Safetec.

I uttalelsen står det blant annet:

"Safetec mener prinsipielt at læring og straff ikke kan ivaretas samtidig, ettersom muligheten for straff påvirker rapporteringen av hendelser. Læring blir derved ikke ivaretatt. Safetec vurderer også at det er uheldig å ivareta undersøkelse av hendelser og nesten-hendelser og tilsyn og kontroll i en og samme organisasjon. Det kontinuerlige forbedringsarbeidet er best tjent med at disse to funksjonene er tildelt uavhengige aktører, slik at hver funksjon kan rendyrkes."

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!