Sporveien på granskingskurs med metodikkøvelse fra Safetec
Microsoft Teams image 16

Hjelper Spordrift på sporet

21.02.2023

Norges største jernbaneentreprenør bruker hendelser for å lære. Safetecs erfarne granskere har bidratt til å øke Spordrifts internkompetanse på MTO/HOP-undersøkelser.

I februar var engasjerte medarbeidere fra Spordrift samlet i Oslo for et todagers undersøkelseskurs. Safetecs erfarne granskere Sturle Danielsen Tvedt og Stig B. Stangeland var ansvarlig for kurset.

Deltakerne fikk både faglig påfyll og praktiske øvelser i kurset:

  • Grunnleggende ulykkesteori og -perspektiver
  • Undersøkelsens rolle i risikostyring.
  • Identifisering av tiltak og rapportering.
  • Øvelser for intervjuteknikk og årsaksanalyse.

Livlig deltakelse og høy aktivitet og energinivå preget både leksjoner og øvelser. Her fikk deltakere med forskjellige erfaringsnivå brynt seg og bidratt i en læringsprosess som hevet kunnskapsnivået og dannet et felles utgangspunkt for kommende undersøkelsesarbeid.

Spordrift Trond Furunes har lært mer om gransking med MTO og HOP av Safetec

Jeg er sikker på at kurset er med å løfte kompetansen hos oss og danne en felles plattform for undersøkelsesarbeidet i Spordrift.

– Trond Furunes, HMS-leder i Spordrift

Ulykkesundersøkelser handler om læring

– Spordrifts fagarbeidere omgir seg med risiko og god intern kompetanse på undersøkelser er en viktig ressurs i risikostyringen. MTO-tilnærming og -metodikk er viktige verktøy for å underbygge dette, sier Trond Furunes, HMS-leder i Spordrift.

Furunes har ledet mange undersøkelser etter alvorlige hendelser. Han er opptatt av at ulykkesundersøkelser handler om læring:

– Derfor er også HOP-perspektivet velkomment med sitt fokus på feilfeller og bakenforliggende årsaker, og språkbruk som ikke gir assosiasjoner til rettsak og straff, sier han.

Denne kunnskapen skal nyttiggjøres i organisasjonen.

Sturle Danielsen Tvedt ekspert på gransking og undersøkelser i Safetec.

Sturle Danielsen Tvedt ekspert på gransking og undersøkelser i Safetec.

Økende interesse for HOP

MTO-metoden (samspillet mellom mennesket, teknologi og organisasjon) og HOP-prinsippene (Human and Organizational Performance) var utgangspunkt for kurset. Denne tilnærmingen legger til rette for forebyggende læring både på organisatorisk og individuelt nivå.

– Safetec merker at det er stadig økende interesse for HOP-tankegangen i flere bransjer. Flere får øynene opp for at vi kan lære mer om vi håndterer hendelser og ulykker på en litt annen måte enn før. Vi kan ikke fjerne menneskelige feilhandlinger, men vi kan gjøre det tryggere å feile gjennom å forbedre prosesser, systemer og organisering, sier Sturle Danielsen Tvedt, sjefrådgiver i Safetec.

Her er noen bilder fra praktiske øvelser under kurset der Spordrift-ansatte får brynt seg på analyse av reelle hendelser:

Sporveien på granskingskurs med metodikkøvelse fra Safetec
Sporveien på granskingskurs med Safetec og Sturle Danielsen Tvedt
Sporveien jobber med MTO under granskingskurs med Safetec
Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!