Oil rigs Large

Blir jobben sikrere med en arbeidstillatelse?

02.09.2022

Er det variasjon i hvordan sikkerhetsarbeidet offshore gjennomføres? Hva kan slik variasjon skyldes?

Slike spørsmål var bakteppe da Safetec i 2021 gjennomførte et prosjekt for Aker BP rundt prosessen med arbeidstillatelse (AT).

Gjennom intervjuer og observasjon fulgte vi AT-prosessen fra (søknads)skriving via godkjenning til utførelse gjennom alle organisatoriske nivå om bord med utgangspunkt i to vedlikeholdsavdelinger og en ISO (isolasjon, stillas og overflate) på Valhall.

Prosjektet er et eksempel på hvordan vi i Safetec bruker vår dybdekunnskap om sikkerhetsstyring, kombinerer dette med kjennskap til bransjene vi jobber i, og bruker resultatet til å vurdere og analysere nye og interessante problemstillinger.

Vi er godt tilfredse med arbeidet Safetec har gjort. Vi fikk et blikk utenfra på en problemstilling vi har tenkt mye på og gode råd å ta med oss videre i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

– Jan Erik Hidle, HSSEQ Manager, Aker BP
Sturle Danielsen Tvedt ekspert på gransking og undersøkelser i Safetec.

Sturle Danielsen Tvedt ekspert på gransking og undersøkelser i Safetec.

Sturle Danielsen Tvedt var Safetecs prosjektleder i arbeidet.

– Utgangspunktet for dette arbeidet var en svært interessant problemstilling; hvor langt kommer vi med prosedyrer og rammeverk i arbeidet med å styre sikkerhet? Vi identifiserte flere utfordrende mekanismer i AT-prosessen, både for de som skriver arbeidstillatelsene, de som skal godkjenne dem og de som til slutt skal gjøre jobben, sier Tvedt.

Ifølge Tvedt kan slike mekanismer være med å forklare hvorfor det oppstår variasjon i oppgaveutførelse, og en slik forståelse er et godt grunnlag for forbedringsarbeid.

– Mange organisasjoner og bransjer kan på denne måten ha nytte av å se på hvordan arbeidsoppgaver faktisk utføres i hverdagen. Det er ingen grunn til å vente til det skjer en hendelse eller en ulykke, sier Tvedt.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!