Øystein Skogvang og Dag Otto Skar
Øystein Skogvang og Dag Otto Skar
Referanser

Gjør Trøndelag tryggere

Safetec bistår Statsforvalteren med å gjøre Trøndelag tryggere, og forberede ulike aktører på aktuelle kriser. Sammen har de vært på hele seks samlinger for å presentere arbeidet for de fleste kommunene.

– Safetec ønsker å bidra til å gjøre Trøndelagsregionen enda tryggere, og hjelpe aktørene med viktige roller og ansvar for beredskapen i regionen til å være godt forberedt på aktuelle hendelser og kriser, sier prosjektleder i Safetec, Øystein Skogvang.

Safetec har bistått Statsforvalteren med oppdatering av fylkes-ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalyse) for Trøndelag i 2022-2023.

ROS: Et godt verktøy

I løpet av høsten 2023 har det vært en presentasjonsturné hvor Statsforvalteren og Safetec har truffet representanter fra kommunens ledelse og beredskapsrådgivere fra nesten alle kommunene i Trøndelag for å vise fram og diskutere de viktigste punktene i analysen.

– ROS-analysen for Trøndelag gir både Statsforvalteren, kommunene og andre samvirkeaktører i regionen et godt verktøy når både vi og de skal jobbe videre med egne ROS-analyser, samfunnssikkerhet og beredskapsplanverk i hele krisespekteret, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef i Trøndelag

For Statsforvalteren i Trøndelag har det vært nyttig å ha Safetec med som rådgiver i arbeidet, for å bringe både kompetanse og kapasitet inn i arbeidet med Fylkes-ROS-analysen.

– Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef i Trøndelag

Safetec er veldig positive til at det brukes tid og ressurser på å formidle ROS-analysen og ha fysiske møter for å snakke om utfordringer, muligheter og løsninger med de som jobber med dette i de forskjellige kommunene.

– Vi setter stor pris på å få jobbe tett sammen med flere av nøkkelaktørene i den regionale beredskapen i Trøndelag. Dette er en god måte å hjelpe kommunene til å forstå og utnytte ROS-analysen for sine utfordringer, sier Øystein Skogvang.

Kommunal beredskapsplikt

Før jul ble fylkes-ROS-analysen presentert i Orkland kommune. Det var også interessante innlegg om samfunnssikkerhet og beredskapsplaner fra blant annet politiet, Sivilforsvaret og Heimevernet, og Trondheim Havn.

Orkland var den siste av seks samlinger. I løpet av høsten har fylkes-ROS blitt presentert i Ørland, Grong, Verdal, Trondheim, Midtre Gauldal og altså Orkland. Vertskommunen og de tre til fem kommunene rundt har deltatt.

I Orkland omfattet agendaen blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, trusselvurderinger, samfunnssikkerhet og beredskap, sårbarheter for kommunene og andre aktører i regionen. Det ble nyttige diskusjoner om hva som er kommunenes oppgaver både i fredstidskriser og i øvre deler av krisespekteret med hensyn til kommunal beredskapsplikt.

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!

Shutterstock

Ny ekspertise på ekplosjonssikkerhet