Øystein Skogvang og Dag Otto Skar
Øystein Skogvang og Dag Otto Skar
Referanser

Gjør Trøndelag tryggere

Safetec bistår Statsforvalteren med å gjøre Trøndelag tryggere, og forberede ulike aktører på aktuelle kriser. Sammen har de vært på hele seks samlinger for å presentere arbeidet for de fleste kommunene.

– Safetec ønsker å bidra til å gjøre Trøndelagsregionen enda tryggere, og hjelpe aktørene med viktige roller og ansvar for beredskapen i regionen til å være godt forberedt på aktuelle hendelser og kriser, sier prosjektleder i Safetec, Øystein Skogvang.

Safetec har bistått Statsforvalteren med oppdatering av fylkes-ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalyse) for Trøndelag i 2022-2023.

ROS: Et godt verktøy

I løpet av høsten 2023 har det vært en presentasjonsturné hvor Statsforvalteren og Safetec har truffet representanter fra kommunens ledelse og beredskapsrådgivere fra nesten alle kommunene i Trøndelag for å vise fram og diskutere de viktigste punktene i analysen.

– ROS-analysen for Trøndelag gir både Statsforvalteren, kommunene og andre samvirkeaktører i regionen et godt verktøy når både vi og de skal jobbe videre med egne ROS-analyser, samfunnssikkerhet og beredskapsplanverk i hele krisespekteret, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef i Trøndelag

For Statsforvalteren i Trøndelag har det vært nyttig å ha Safetec med som rådgiver i arbeidet, for å bringe både kompetanse og kapasitet inn i arbeidet med Fylkes-ROS-analysen.

– Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef i Trøndelag

Safetec er veldig positive til at det brukes tid og ressurser på å formidle ROS-analysen og ha fysiske møter for å snakke om utfordringer, muligheter og løsninger med de som jobber med dette i de forskjellige kommunene.

– Vi setter stor pris på å få jobbe tett sammen med flere av nøkkelaktørene i den regionale beredskapen i Trøndelag. Dette er en god måte å hjelpe kommunene til å forstå og utnytte ROS-analysen for sine utfordringer, sier Øystein Skogvang.

Kommunal beredskapsplikt

Før jul ble fylkes-ROS-analysen presentert i Orkland kommune. Det var også interessante innlegg om samfunnssikkerhet og beredskapsplaner fra blant annet politiet, Sivilforsvaret og Heimevernet, og Trondheim Havn.

Orkland var den siste av seks samlinger. I løpet av høsten har fylkes-ROS blitt presentert i Ørland, Grong, Verdal, Trondheim, Midtre Gauldal og altså Orkland. Vertskommunen og de tre til fem kommunene rundt har deltatt.

I Orkland omfattet agendaen blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, trusselvurderinger, samfunnssikkerhet og beredskap, sårbarheter for kommunene og andre aktører i regionen. Det ble nyttige diskusjoner om hva som er kommunenes oppgaver både i fredstidskriser og i øvre deler av krisespekteret med hensyn til kommunal beredskapsplikt.