Alle ansatte i Safetec som jobber for sikre og effektive operasjoner gjennom risikovurderinger, god sikkerhetskultur og god ledelse.

Vi vokser: Se våre nye Safetec'ere

01.09.2022

Safetec er alltid på jakt etter nye talenter og flinke folk. Her kan du bli bedre kjent med de nyeste på laget vårt.

Karen Ranestad

Karen Ranestad

Karen Ranestad startet i ved vårt kontor i Oslo i mai. Hun har en master i Arbeids- og organisasjonspsykologi, med fordypning i Human Factors, fra Universitetet i Oslo. Siden 2012 har hun jobbet primært i Jernbaneverket/Bane NOR som RAMS-rådgiver i store og mellomstore utbyggingsprosjekter, både i tidlig fase og i gjennomføringsfasen med saksbehandling opp mot Statens jernbanetilsyn. Karen etterstreber å tilpasse prosessene til prosjektet, og ikke omvendt – og gjerne gi andre i prosjektet som ikke jobber primært med RAMS en bedre forståelse av hva prosessen innebærer samt dets nytteverdi.

Rune Kleiveland

Rune Kleiveland

Rune Kleiveland startet ved vårt kontor i Trondheim også i mai. Han kom fra DNV hvor han var produktansvarlig for CFD analyseverktøyet KFX. Rune har en doktorgrad fra NTNU innen forbrenningsfysikk og har mer enn 18 års erfaring med utvikling og bruk av CFD-verktøy for sikkerhets- og konsekvensstudier. De senere årene har han også vært involvert utvikling og validering av CFD-baserte metoder for sikkerhetsanalyser av teknologi knyttet til omleggingen til grønn energi, inkludert sikker bruk av LNG, hydrogen og ammoniakk.

Einar Lunde

Einar Lunde

Einar Lunde startet ved vårt kontor i Oslo i juni. Han kommer fra en stilling som sikkerhetsrådgiver i ORS Consulting, og har tidligere arbeidet i Lilleaker Consulting, samt erfaring fra sjøforsikring. Einar har mastergrad i numerisk hydrodynamikk fra NTNU, med spesialisering i CFD. Han har bred erfaring innen våre fagområder, og har jobbet med en rekke ulike emner som barrierestyring innen fiskeoppdrett, risikoanalyser onshore og offshore, pålitelighet for gass distribusjon, i tillegg til erfaring med FLACS og CFD simuleringer.

Stein og Ingar 1

Safetec i 40 år: -Fortsatt i front

Datavirus

Vi gleder oss over at Håkon Olsen, med lang erfaring innen cybersikkerhet, er med på laget vårt!