Teknisk och operativ säkerhet
Tjänster

Teknisk och operativ säkerhet

Har eran verksamhet kontroll på säkerhetsbarriärer och faktorer som påverkar riskbilden?

Barriärhantering

Att kontrollera säkerhetsbarriärer kan vara avgörande för att undvika en incident eller för att begränsa konsekvenserna av en oönskad incident.

Barriärer mot större olyckor har alltid funnits inom energisektorn. Principerna för barriärhantering kan även användas i andra branscher, t.ex. inom transportsektorn. Våra tvärvetenskapliga team består av experter inom ingenjörskonst, samhällsvetenskap, organisationspsykologi och drift, och kan hjälpa kunderna att bedöma, förstå och utveckla sin barriärhantering för att minska riskerna och uppnå en säker och effektiv verksamhet.

Typiska åtgärder kan vara följande:
 • Fastställa en filosofi för barriärer
 • Fastställande av barriärfunktioner
 • Skapa tydliga illustrationer av barriärfunktionerna
 • Fastställa prestandakrav
 • Införa ett system för förvaltning av barriärer
 • Genomföra övervakningsåtgärder
 • Involvera organisationen i barriärhantering, t.ex. genom kurser och utbildning.

Bowtie

BowTie-analysen dokumenterar hanteringen av säkerhetsbarriärer i ett företag och ger en bra översikt över riskhantering och barriärhantering.

BowTie är ett verktyg väl ämnat för att visualisera riskbilden och för att öka medvetenheten om barriärernas och individens roll i säkerhetsarbetet. Det är därför ett välkänt verktyg för presentation vid tillsyn och revision som kan användas i alla verksamheter; det nämns bland annat i NVE:s guide för risk- och sårbarhetsanalys inom kraftindustrin.

Fördelar
 • Integrerad och systematisk riskhantering
 • Visualisering av säkerhetsbarriärer
 • Förbättra de anställdas förståelse och medvetenhet
 • Identifierar eventuella saknade/svaga barriärer
 • En utgångspunkt för underhållsplanering

HAZOP

HAZOP är en systematisk metod för att identifiera och dokumentera farliga incidenter och driftförhållanden.

Safetec har mycket erfarna tekniska säkerhetsexperter som kan leda och dokumentera HAZOP. Vi har omfattande erfarenhet av att genomföra HAZOP vid utformning och ändring av processanläggningar. Safetec kan även facilitera HAZOP som oberoende tredje part. Vi ger också kurser för personal i tillämpningen av HAZOP-metodiken.

En typisk HAZOP-studie består av följande steg:
 • Förberedelse och granskning av bakgrundsinformation
 • Planering av arbetsmöten
 • Genomförande av HAZOP vid arbetsmöten
 • Dokumentation av observationer och åtgärdspunkter
 • Förberedelser för leverans till kunden

Prestandastandarder

Vi har lång och bred erfarenhet av att utveckla och uppdatera prestandastandarder (Performance Standards), med särskild tonvikt på prestandakrav inom barriärhantering.

Traditionellt har prestandastandarderna begränsats till tekniska barriärsystem, men på senare år har det blivit vanligt att även inkludera operativa och organisatoriska barriärelement. Tekniska barriärer testas och verifieras genom integritetshanteringssystem, medan operativa och organisatoriska barriärer kan testas och verifieras genom uppföljning av säkerhetsindikatorer och genomförande av säkerhetsrevisioner.

Fastställandet av prestandakrav ger ett värdefullt bidrag till följande:
 • Utveckling av konstruktionen
 • Val av utrustning i konstruktionsfasen
 • Verifiering av barriärelement i den operativa fasen

Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se