Tjänster

Ledning, organisation och säkerhet

Safetec bistår svenska och internationella företag att utreda och förstå verksamhetens riskbild inom gränssnitten människa, teknik och organisation. Vi har bred kompetens från ett flertal olika branscher och lång erfarenhet av att kartlägga, analysera samt visualisera hur olika faktorer påverkar den totala riskbilden.

Human Factors

Förstå människans styrkor och svagheter.

Safetec är ett av Norges mest framstående företag inom Human Factors, med projekt inom diverse branscher och företag.

Vi använder vår kunskap om samspelet mellan människor, teknik och organisation för att bidra till en säker och effektiv verksamhet. Vi utför allt från standardanalyser till skräddarsydda studier över olika discipliner.

Vi erbjuder bland annat:
 • Nulägesanalys
 • Funktions- och uppgiftsanalys
 • Utformning av kontrollrum och kontrollsystem
 • Organisations- och bemanningsanalys
 • HRA (Human Reliability Analysis)
 • HF i samband med barriärhantering
 • Crew Resource Management
 • CRIOP

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö bidrar till en säker och effektiv verksamhet.

Safetec täcker alla behov för stöd inom arbetsmiljö. Vi hjälper till att säkerställa att korrekta studier och analyser genomförs vid rätt tidpunkt i projekterings- och driftsfaser.

Vi erbjuder bland annat:
 • Studier av kompetensöverföring
 • Working Environment Risk Assessments (WERA)
 • Working Environment Area Limits and Charts (WEAL / WEAC)
 • Working Environment Design Reviews
 • Ergonomiska analyser
 • Riskanalyser för hantering av kemikalier
 • Arbetsmiljöinspektioner

Human and Organisational Performance (HOP)

HOP är en verksamhetsfilosofi som bidrar till säker och effektiv drift.

Human and Organisational Performance (HOP) har på senare år fått ett stort genomslag inom många olika områden. HOP är en verksamhetsfilosofi som bygger på människans styrkor och begränsningar och som omsätts i en uppsättning principer som anger riktlinjer för säkerhetsarbetet.

Safetec är et ledande företag med kompetens inom HOP i både Sverige och Norge.

Vi erbjuder bland annat:
 • Förankring för högsta ledningen
 • Introduktion till HOP
 • Kurs i incidentutredningar
 • Skräddarsydda HOP-program
 • ”Utredning av olycksfall i förväg”

Säkerhetskultur

En god säkerhetskultur är en förutsättning för en säker och effektiv verksamhet.

Säkerhetskultur är den del av organisationskulturen som påverkar säkerheten. Safetec hjälper organisationer att hantera sin säkerhetskultur genom att förstå och åtgärda de faktorer som påverkar "så gör vi här".

Vi erbjuder:
 • Hjälp med förankring och förståelse
 • Kartläggning med hjälp av frågeformulär och intervjuer
 • Power BI dashboard som en del av leveransen
 • Vägledning och stöd för att utforma lämpliga åtgärder
 • Ledningsstöd, coachning och vägledning

Ledningsystem

Safetec hjälper till att säkerställa att ledningssystem är förankrat med verkligheten.

Ett bra ledningssystem utgör en del av grunden för en säker och effektiv drift. Safetec har lång erfarenhet av att erbjuda rådgivning för organisationer som vill förbättra sitt ledningssystems koppling till verksamheten.

Vi erbjuder:
 • GAP-analyser
 • Stöd för implementering av ledningssystem
 • Experthjälp vid inköp av styrsystem
 • Kompetensöverföring mellan branscher och verksamheter

Säkerhetsrevisioner

Revisioner bidrar till insikt och lärande.

Safetec har lång erfarenhet av att planera och genomföra säkerhetsrevisioner.

Vi lägger stor vikt på att förstå samspelet mellan tekniska, operativa och organisatoriska förhållanden och anser att säkerhetsrevisioner är ett bra verktyg för att följa upp status på indikatorer och riskfaktorer.

En säkerhetsrevision kan:
 • Kartlägga status för riskpåverkande faktorer
 • Ge tidiga indikationer på utmaningar
 • Öka riskmedvetenheten i organisationen
 • Minska riskerna och öka effektiviteten

Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se