HSSEQ och hållbarhet
Tjänster

HSSEQ och hållbarhet

Trygga, säkra och hållbara lösningar är viktigt för både projektbaserad och operativ verksamhet.

Genom en god övergripande förståelse för såväl tekniska lösningar som lagkrav hjälper Safetec kunderna att bättre förstå och hantera HSE-krav och etablera hållbara lösningar i projekt och verksamheter.

För att en lösning ska vara hållbar måste ekonomiska intressen, sociala förhållanden och miljön skyddas. Hållbara lösningar främjas bland annat genom certifieringar så som BREEAM Infrastructure och ISO-standarder.

Utökad översikt över tjänsteområden

Safetec erbjuder även tjänster inom:

Hållbarhet

 • Rådgivning vid miljöcertifiering genom BREEAM Infrastructure (tidigare CEEQUAL)
 • Konsultation/pre-scoping för bedömning av BREEAM Infrastructure-certifiering

Efterlevnad av regelverk

 • Miljöledning, miljörådgivning och sakansvar för hållbar infrastruktur
 • Utveckling och granskning av planer, godkännanden, svar och revisionsförfaranden
 • Krisberedskap (dokumentation, utbildning, övningar och utvärdering)
 • Rådgivningstjänster relaterade till efterlevnad av regelverk under alla faser av projektet

Avfallshantering

 • Utveckling av planer och system för avfallshantering i samband med konstruktion, drift och avveckling
 • Granskning av, samt bidrag med kunskap till avvecklingsprojekt
 • Workshops inom krisberedskap
 • Rapportering och myndighetsdialog i samband med avfallshantering

Miljöledning

 • Riskanalyser och efterlevnad av regelverk
 • Internrevision
 • Kurser, utbildningar och workshops
 • Rådgivning till företagsledningen i miljöfrågor

Miljöplanering

 • Miljökonsekvensbeskrivning MKB (EIA)
 • Miljökonsekvensutredning
 • Utvärdering av procedurer för avveckling

Miljögodkännanden

 • Rådgivning vid godkännanden samt support genom hela projektfasen
 • Rådgivning i samband med ISO-certifieringar
 • Konsultation vid miljöcertifiering genom användandet av BREEAM Infrastructure (tidigare CEEQUAL)
 • Konsultation/pre-scoping för bedömning av BREEAM Infrastructure-certifiering

Avveckling

 • Tredjepartsgranskning (FSA)
 • Rådgivning om efterlevnad av regelverk
 • Analys av simultana operationer (SIMOP)
 • Rådgivning rörande avfallshantering och avveckling
 • HAZID och HAZOP workshops

Kontakt

Bild Kristina Frölander
Kristina Frölander

Managing Director - Sweden
kristina.frolander@safetec.se