RNNP 2023

Spørreundersøkelse om «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP):

Vi ønsker å invitere deg som ansatt i norsk petroleumsvirksomhet til å delta i Petroleumstilsynets spørreundersøkelse om «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP).

I undersøkelsen stiller vi spørsmål om arbeidsmiljø, opplevd sikkerhet, arbeidets innvirkning på helsen din og andre temaer knyttet til din og andres sikkerhet. Ditt bidrag basert på dine praktiske erfaringer og kjennskap til petroleumsvirksomheten er veldig verdifullt.

Spørreundersøkelsen tar omtrent 25 minutter å besvare. Undersøkelsen er åpen fra 09. oktober til 19. november 2023.

Her er linker til undersøkelsen for deg som jobber offshore og deg som jobber på land:

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å samtykke i å delta, kan du når som helst trekke samtykket uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet.

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Ved spørsmål til undersøkelsen eller for å trekke samtykket, ta kontakt med:

På forhånd tusen takk for hjelpen!


Bakgrunn og formål

Petroleumstilsynet har siden 2000 gjennomført RNNP for å kartlegge sikkerhets- og arbeidsmiljøtilstanden i norsk petroleumsvirksomhet. RNNP gjennomføres i nært samarbeid med Sikkerhetsforum (DSO, EL & IT-forbundet, Fellesforbundet, Industri Energi, Lederne, LO, NITO, Norges Rederiforbund, Norsk Industri, Offshore Norge, SAFE og Tekna).

Formålet med kartleggingen er å følge utviklingen av sikkerhets- og arbeidsmiljøtilstanden over tid, for å kunne iverksette tiltak som kan rette opp eventuelle uheldige utviklingstendenser og generelt bidra til en bedring av sikkerhet og arbeidsmiljø i industrien.

  • Les mer om ditt personvern og dine rettigheter i denne undersøkelsen her.
  • Safetec sin personvernerklæring finner du her.